Výsledky vyhľadávania

 1. Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne / Arianna Rajková ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30212 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  článok

  článok


 2. Uplatňovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce v okrese Trenčín a zhodnotenie ich účinkov a dopadov na (ne)zamestnanosť / Jakub Debnár ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 75 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30703 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Nové prístupy v regionálnej politike so zameraním na zaostalé regióny / Nina Kotvasová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30704 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti v okrese Nitra / Dominika Karasová ; vedúci záverečnej práce Michal Cifranič , 2018 . 89 s, [6] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30697 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Vplyv priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky / Simona Zavacká ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2018 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31051 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Development of social entrepreneurship in Ukraine / Iryna Tsymbaliuk ; supervising lecturer Marcela Chreneková , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26489 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Nástroje a dopady regionálnej politiky v najzaostalejších regiónoch SR / Marina Valenćiková ; školiteľ Martin Mariš , 2017 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30705 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji / Slavomíra Režová ; vedúci záverečnej práce Pavol Barát , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26196 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Analýza vplyvu priamych zahraničných investícií na výkonnosť ekonomiky SR / Matúš Hatala ; vedúci záverečnej práce Mária Urbánová , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31529 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Ekonomické zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti, vo vybranom regióne SR / Simona Leššová ; vedúci záverečnej práce Magdaléna Laurová , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]