Výsledky vyhľadávania

 1. Uplatňovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce v okrese Trenčín a zhodnotenie ich účinkov a dopadov na (ne)zamestnanosť / Jakub Debnár ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 75 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30703 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Ekonomické zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti, vo vybranom regióne SR / Simona Leššová ; vedúci záverečnej práce Magdaléna Laurová , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zamestnanosť ako rozvojový faktor v okrese Nové Zámky / Jessica Kasperkevičová ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30682 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne / Arianna Rajková ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30212 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  článok

  článok

 5. Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže / Adriana Corchis ; vedúci záverečnej práce Peter Porubčan , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32953 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Unemployment in the EU / Natália Čerenková ; supervising lecturer Eva Bieleková , 2018 . 69 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Economics of Airbnb - in case of Slovak republic / Daša Ďurišová ; supervising lecturer Dimuth Hasantha Nambuge , 2018 . 59 s, [4] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32909 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Regionálna zamestnanosť v SR z pohľadu demografických ukazovateľov / Veronika Nosáľová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Poláková , 2018 . 69 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31016 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Ekonomické dopady medzinárodnej migrácie v EÚ / Peter Gardian ; vedúci záverečnej práce Izabela Adamičková , 2018 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30231 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. A macroeconomic analysis of a selected country / Barbora Sabová ; supervising lecturer Artan Qineti , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32886 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]