Výsledky vyhľadávania

 1. Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne / Arianna Rajková ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30212 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  článok

  článok


 2. Zamestnanosť ako rozvojový faktor Prešovského kraja / Alexandra Blišáková ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30679 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Uplatňovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce v okrese Trenčín a zhodnotenie ich účinkov a dopadov na (ne)zamestnanosť / Jakub Debnár ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 75 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30703 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Nové prístupy v regionálnej politike so zameraním na zaostalé regióny / Nina Kotvasová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30704 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti v okrese Nitra / Dominika Karasová ; vedúci záverečnej práce Michal Cifranič , 2018 . 89 s, [6] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30697 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Zamestnanosť ako rozvojový faktor v okrese Nové Zámky / Jessica Kasperkevičová ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30682 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Vplyv priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky / Simona Zavacká ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2018 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31051 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Development of social entrepreneurship in Ukraine / Iryna Tsymbaliuk ; supervising lecturer Marcela Chreneková , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26489 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Nástroje a dopady regionálnej politiky v najzaostalejších regiónoch SR / Marina Valenćiková ; školiteľ Martin Mariš , 2017 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30705 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Aspekty distribučnej funkcie štátu a jej vplyvy v Trenčianskom kraji / Vladimíra Marečková ; vedúci záverečnej práce Monika Bumbalová , 2017 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26474 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]