Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie sociálnych zručností učiteľov odborných predmetov / Daniela Smolárová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2019 . 59 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Globálne rozvojové vzdelávanie a rozvíjanie interkultúrnych kompetencií v edukačnom procese stredných odborných škôl / Lenka Magyarová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 50 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Programované vyučovanie a jeho využitie vo vyučovaní odborného predmetu / Barbora Lovíšková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 46 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Rozvíjanie podnikateľských kompetencií v odbornom vzdelávaní / Dominika Mihaličková ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 56 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Problémové vyučovanie vo vybranom odbornom predmete / Monika Kulifajová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 45 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Psychologické aspekty hodnotenia a preverovania žiakov odborných predmetov / Veronika Baleková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 41 s, [4] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Výchova ku zdraviu žiakov SOŠ prostredníctvom odborného predmetu / Karin Mihaliková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 53 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Aktivizujúce metódy v odbornom predmete zeleninárstvo / Silvia Melušová ; vedúca záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vyučovacie metódy používané pri vyučovaní odborných predmetov / Kristína Hodošiová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Závislosť študentov stredných škôl od informačných technológií / Silvia Jacková ; vedúci záverečnej práce Darina Tóthová , 2018 . 34 s, [5] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]