Výsledky vyhľadávania

  1. Návrh pracovného listu vo vybranom ekonomickom predmete / Martina Kurucová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 45 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Kvalita života žiakov stredných odborných škôl / Simona Némethová ; vedúci záverečnej práce Drahomíra Kučírková , 2018 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Didaktické hry a možnosti ich využitia vo vyučovaní odborného predmetu / Bianka Urbančíková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 39 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Využitie didaktických zásad vyučovacom procese / Karina Tóthová ; vedúci práce Marcel Polička , 2018 . 57 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Hodnotová orientácia žiakov stredných odborných škôl / Ján Prišťák ; vedúci záverečnej práce Drahomíra Kučírková , 2018 . 41 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Psychologické aspekty implementácie didaktických prostriedkov vo vyučovacom procese / Viktória Kmečová ; vedúci práce Miroslav Poláček , 2017 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Využitie IKT pri vyučovaní odborných predmetov / Lenka Vráblová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 43 s, [3] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Projektové vyučovanie a možnosti jeho aplikácie v praxi stredných škôl / Sláva Špániková ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 55 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Rozvíjanie podnikateľských kompetencií v odbornom vzdelávaní / Dominika Mihaličková ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 56 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Šikanovanie v prostredí strednej odbornej školy / Mariana Kubíková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 39 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]