Výsledky vyhľadávania

 1. Manažérske rozhodovanie pri výbere zamestnancov vo vybranom podniku / Nikoleta Teleková ; vedúci bakalárskej práce Alexandra Filová , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32994 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Rozhodovanie pri výbere ľudských zdrojov vo vybranom podniku / Marcela Vršecká ; vedúci záverečnej práce Alexandra Filová , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32996 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Ebbinghausove krivky a ich využitie v ekonómii / Natália Režová ; vedúci bakalárskej práce Janka Drábeková , 2018 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32474 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Teória rozhodovania / Jozef Repiský . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 146, [4] s . ISBN 978-80-552-1908-0 . [10, z toho voľných 7, prezenčne+víkend 1]
 5. Základy manažmentu / Mária Kadlečíková ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 201 s . ISBN 978-80-552-1920-2 . [10, z toho voľných 5, prezenčne+víkend 1]
 6. Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data / Gabriel Koman, Milan Kubina . Žilina :  EDIS , 2018 . 227 s . ISBN 978-80-554-1517-8 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 7. Aplikácia teórie hier v manažérskom rozhodovaní / Lenka Veselovská . Banská Bystrica :  Belianum , 2018 . 79 s . ISBN 978-80-557-1528-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 8. Aplikácia vybraných metód pri podpore manažérskeho rozhodovania / Dominika Letková ; vedúci záverečnej práce Alexandra Filová , 2018 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26043 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia / Kristína Senešiová ; vedúci záverečnej práce Iveta Zentková , 2017 . 74 s, [16] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30017 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Psychologické a osobnostné faktory spôsobujúce iracionálne spotrebiteľské správanie / Mária Marekovičová ; vedúci záverečnej práce Ľudmila Nagyová , 2017 . 73 s, [19] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25841 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]