Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Nitra

  Nitra : kultúrno-spoločenský mesačník . Nitra :  Mestský úrad , 1990- . ISSN 1336-4685 .
  časopis

  časopis

 2. 15 rokov Katedry hygieny a bezpezpečnosti potravín / [zostavil] Jozef Golian a kolektív . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 103 s . ISBN 978-80-552-1808-3 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 3. Návrh pracovného listu vo vybranom ekonomickom predmete / Martina Kurucová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 45 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Kvalita života žiakov stredných odborných škôl / Simona Némethová ; vedúci záverečnej práce Drahomíra Kučírková , 2018 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Didaktické hry a možnosti ich využitia vo vyučovaní odborného predmetu / Bianka Urbančíková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 39 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Využitie didaktických zásad vyučovacom procese / Karina Tóthová ; vedúci práce Marcel Polička , 2018 . 57 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Hodnotová orientácia žiakov stredných odborných škôl / Ján Prišťák ; vedúci záverečnej práce Drahomíra Kučírková , 2018 . 41 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Psychologické aspekty implementácie didaktických prostriedkov vo vyučovacom procese / Viktória Kmečová ; vedúci práce Miroslav Poláček , 2017 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Využitie IKT pri vyučovaní odborných predmetov / Lenka Vráblová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 43 s, [3] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Rozvíjanie podnikateľských kompetencií v odbornom vzdelávaní / Dominika Mihaličková ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 56 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]