Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Nitra

  Nitra : kultúrno-spoločenský mesačník . Nitra :  Mestský úrad , 1990- . ISSN 1336-4685 .
  časopis

  časopis

 2. Globálne rozvojové vzdelávanie a rozvíjanie interkultúrnych kompetencií v edukačnom procese stredných odborných škôl / Lenka Magyarová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 50 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Programované vyučovanie a jeho využitie vo vyučovaní odborného predmetu / Barbora Lovíšková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 46 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Rozvíjanie podnikateľských kompetencií v odbornom vzdelávaní / Dominika Mihaličková ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 56 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Problémové vyučovanie vo vybranom odbornom predmete / Monika Kulifajová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 45 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vyučovacie metódy používané pri vyučovaní odborných predmetov / Kristína Hodošiová ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Gastronómia a marketing zážitku vo vybranom meste / Denisa Knížatová ; vedúci záverečnej práce Johana Paluchová , 2018 . 46 s, [27] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31277 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanie vo vybranom regióne Slovenska / Monika Šranková ; vedúci záverečnej práce Serhiy Moroz ; konzultant Andrea Kubelaková , 2018 . 101 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31346 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Faktorová analýza výsledku hospodárenia vybraného podnikateľského subjektu / Natália Martvoňová ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Gurčík , 2018 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32556 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôl / Juliana Mareková ; školiteľ Peter Chlebo , 2018 . 67 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35475 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]