Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Nitra

  Nitra : kultúrno-spoločenský mesačník . Nitra :  Mestský úrad , 1990- . ISSN 1336-4685 .
  časopis

  časopis


 2. Porovnanie exteriérových vlastností plemien králikov Francúzsky strieborný a Veľký svetlý strieborný / Vladimír Valkovič ; vedúci záverečnej práce Martin Fik , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35939 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Analýza stravovacích zvyklosti, antropometrických parametrov a výkonnosti u vybranej populácii študentov stredných škôl / Andrea Rozkopalová ; vedúci záverečnej práce Peter Chlebo , 2018 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31664 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Hodnotenie temperamentu koní podľa reakcie na dva podnety v podmienkach komerčného jazdeckého klubu / Jana Martinková ; vedúci záverečnej práce Peter Juhás , 2018 . 62 s, [13] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29487 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Adaptácia žiakov na stredoškolské štúdium / Mária Holečková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní odborných predmetov / Irena Balay ; vedúci záverečnej práce Marcel Polička , 2018 . 32 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Využitie projektov vo vyučovaní odborných predmetov / Martina Grmanová ; školiteľ Eleonóra Černáková , 2018 . 29 s, [2] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Šikanovanie v prostredí strednej odbornej školy / Katarína Adámeková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 56 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Hodnoty a hodnotová výchova v odbornom vzdelávaní / Martina Feješová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2018 . 48 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Šikanovanie v prostredí strednej odbornej školy / Natália Čačiková ; školiteľ Miroslav Poláček , 2018 . 41 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]