Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ pre oblasť životného prostredia v Nitrianskom regióne / Jozef Slíž ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30821 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Implementácia programu LEADERCLLD prostredníctvom OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" / Kristína Martincová ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30816 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zhodnotenie marketingovej komunikačnej stratégie vo vybranej samospráve / Františka Môcová ; vedúci záverečnej práce Kamila Moravčíková , 2018 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum medzinárodných programov FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30579 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného územia SR / Monika Repiská ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 67 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30820 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Multiplikačný efekt rybej farmy na miestny rozvoj / Jakub Návarka ; vedúci záverečnej práce Mária Fáziková , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31427 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Financovanie rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie / Rastislav Hruška ; vedúci záverečnej práce Maroš Valach , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30651 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Marketingová komunikácia vo vybranom území / Ivana Sádovská ; vedúci záverečnej práce Eva Žuffová , 2018 . 69 s, [5] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30812 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Podpora sociálneho podnikania / Tomáš Rovňák ; vedúci bakalárskej práce Marcela Chreneková , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30978 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci / René Sliva ; vedúci záverečnej práce Alexander Fehér , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31047 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Zhodnotenie úloh krízového manažmentu v mestách Košice a Trnava / Martina Sádovská ; vedúci práce Michal Cifranič , 2018 . 71 s, [5] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30698 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]