Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie vodných rastlín pre zaistenie kvality povrchových a odpadových vôd / Nikola Peknušiaková ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Jurík , 2019 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41874 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Najväčšie prírodné katastrofy na území Slovenska / Kristína Johaniková ; vedúci záverečnej práce Beáta Novotná , 2019 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38979 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Analýza možností vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a ich eliminácia / Magdaléna Frívalská ; vedúci záverečnej práce Beáta Novotná , 2019 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33368 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Možnosti závlahy okrasnej záhrady a trávnika / Ondrej Slepčan ; vedúci záverečnej práce Jakub Fuska , 2019 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33278 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Návrh meracieho reťazca pre meranie vybraných fyzikálnych vlastností biologických materiálov / Lukáš Košút ; vedúci záverečnej práce Ján Novák , 2019 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra fyziky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38534 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Možnosti zhutňovania biomasy mobilným peletovacím zariadením / Martin Kiss ; vedúci záverečnej práce Juraj Maga , 2019 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36660 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu / Dominik Hrnko ; vedúci záverečnej práce František Adamovský , 2019 . 34 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34956 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Modelovanie elektrických obvodov v prostredí MATLAB / Adam Jesenský ; vedúci záverečnej práce Ondrej Lukáč , 2019 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37377 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Využitie štatistických metód v riadení kvality / Zuzana Chudivániová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Prístavka , 2019 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33823 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Trendy využitia vodíka v automobilovej preprave / Martin Jánošík ; vedúci záverečnej práce Ivan Vitázek , 2019 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38133 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha