Výsledky vyhľadávania

 1. Nutričná charakteristika hroznových výliskov / Katarína Michálková ; vedúci záverečnej práce Michal Rolinec , 2019 . 34 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Kvalita mäsa ošípaných / Ivana Moravcová ; školiteľ Ivan Imrich , 2019 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu / Ľubica Puškášová ; vedúci záverečnej práce Veronika Žitniak Čurná , 2019 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Obnova poškodených trávnych porastov na Slovensku / Daniel Salanci ; vedúci záverečnej práce Ján Novák , 2019 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Popis anatomickej stavby kopyta, podkúvanie a úprava kopýt / Kristína Pelleová ; školiteľ Slavomír Mindek , 2019 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Bielkovinová výživa kulturistov / Laura Hačková ; školiteľ Milan Šimko , 2019 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Káva: mýty a fakty z hľadiska výživy ľudí / Juliána Cabanová ; vedúci záverečnej práce Marián Brestič , 2019 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Tuky vo výžive ľudí a obezita ako rizikový faktor ohrozujúci kvalitu života / Patrícia Gačková ; školiteľ Jana Kopčeková , 2019 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Funkčné potraviny ako nástroj na zlepšenie zdravotného stavu populácie / Viktória Grubárová ; vedúci záverečnej práce Alica Navrátilová , 2019 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Antioxidanty a ich vplyv na ľudský organizmus / Kristína Jarábková ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2019 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha