Výsledky vyhľadávania

 1. Regionalizácia a rozvoj vidieckych oblastí v Chorvátsku / Iveta Supek ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2019 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Komparácia právnej úpravy chemických látok a výrobkov vo vybraných krajinách EÚ / Simona Hurajtová ; vedúci záverečnej práce Lucia Palšová , 2019 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ / Martina Mališová ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2019 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Determining whether the Small business act was successfull at improving the business environment in the Slovak Republic / Oliver Zajac ; supervising lecturer Kristián Čechmánek , 2019 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny / Daniela Sabová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2019 . 60 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Využitie programu rozvoja vidieka SR vo vybraných obciach okresu Veľký Krtíš za obdobie rokov 2014 – 2018 / Denis Fodor ; vedúci záverečnej práce Ján Gaduš ; konzultant Dušan Húska , 2019 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj Žilinského kraja / Jana Ševčíková ; vedúci záverečnej práce Helena Baraníková ; konzultant Martin Mariš , 2019 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre (v práci uvedené FEŠRR SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Analýza dokumentu Národnej stratégie zamestnanosti SR do roku 2020 a jej možné dopady na hospodárstvo SR / Matúš Debnár ; vedúci záverečnej práce Marián Kováčik , 2019 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Podpora obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho kraja / Jessica Cziriová ; školiteľ Marcela Chreneková , 2019 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta Partizánske / Alexandra Bartová ; vedúca záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha