Výsledky vyhľadávania

 1. Zariadenie na meranie svietivosti vo svetlovodičoch / Dominik Rybák ; vedúci záverečnej práce Ondrej Lukáč ; konzultant Peter Lepieš , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31545 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Analýza vplyvu teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybraných druhov mliek / Tibor Puskás ; vedúci záverečnej práce Peter Hlaváč , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra fyziky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31700 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Právne podmienky podnikania obcí / Patrícia Ferancová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Ilková , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia / Jana Ševčíková ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2018 . 52 s, [5] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Analýza konkurenčného prostredia vybraných podnikateľských subjektov / Dominika Očiaková ; vedúci záverečnej práce Eva Žuffová , 2018 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Vplyv sezónnosti na dopyt po službách vo vybranom ubytovacom zariadení na vidieku / Simona Babčanová ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2018 . 69 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30924 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Postoj mladých ľudí Trnavského kraja k farmárčeniu / Martina Bajužíková ; vedúci záverečnej práce Pavol Barát , 2018 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FEŠRR SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30396 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Environmental management and the legislation of natural resources - conflicting minerals / Lívia Baleková ; supervising lecturer Marek Kolenčík , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FEŠRR SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33546 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Marketing communication strategy assessment of selected municipality / Marko Regrut ; supervising lecturer Kamila Moravčíková , 2018 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum medzinárodných programov FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30580 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Využitie finančnej podpory EÚ (EAGF, EAFRD) v podmienkach vybraného územia SR / Monika Repiská ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 67 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30820 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]