Výsledky vyhľadávania

 1. Právne podmienky podnikania obcí / Patrícia Ferancová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Ilková , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia / Jana Ševčíková ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2018 . 52 s, [5] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Analýza konkurenčného prostredia vybraných podnikateľských subjektov / Dominika Očiaková ; vedúci záverečnej práce Eva Žuffová , 2018 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Využitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SR / Tomáš Bábsky ; vedúci záverečnej práce Pavol Schwarz , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Vplyv sezónnosti na dopyt po službách vo vybranom ubytovacom zariadení na vidieku / Simona Babčanová ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2018 . 69 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30924 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Postoj mladých ľudí Trnavského kraja k farmárčeniu / Martina Bajužíková ; vedúci záverečnej práce Pavol Barát , 2018 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FEŠRR SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30396 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Environmental management and the legislation of natural resources - conflicting minerals / Lívia Baleková ; supervising lecturer Marek Kolenčík , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FEŠRR SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33546 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Získavanie a výber zamestnancov v organizácii / Kristína Ácsová ; vedúci záverečnej práce Mária Šajbidorová , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29960 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 9. Internet ako nástroj marketingu / Kevin Al-Ali ; vedúci záverečnej práce Eva Oláhová , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32053 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 10. Získavanie a výber zamestnancov v spoločnosti COOP Jednota / Michaela Benčičová ; vedúci záverečnej práce Mária Šajbidorová , 2018 . 57 s, [7] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha