Výsledky vyhľadávania

 1. Psychologické determinanty pracovného výkonu / Stanislava Šumichrastová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30528 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Vplyv motivácie na rozvoj zamestnancov a podniku / Sofia Lackovičová ; vedúci záverečnej práce Anna Mravcová , 2018 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36633 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku / Dominika Bírová ; vedúci bakalárskej práce Mária Kadlečíková , 2018 . 68 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30680 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Hodnotenie štýlov vedenia ľudí a ich motivácia vo vybranom podniku / Kristína Mesárošová ; vedúci záverečnej práce Iveta Ubrežiová , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37413 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Motivácia a hodnotenie zamestnancov / Zuzana Vailingová ; vedúci záverečnej práce Veronika Hrdá , 2018 . 41 s, [4] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31228 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vedenie ľudí ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku / Daniela Zabáková ; školiteľ Mária Šajbidorová , 2018 . 45 s, [6] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29966 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Vedenie ľudí a motivácia vo vybranom podniku / Monika Solčanská ; vedúci záverečnej práce Veronika Hrdá , 2018 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31227 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Motivácia zamestnancov v spoločnosti a návrhy na jej zlepšenie / Simona Grochalová ; vedúci záverečnej práce Veronika Hrdá , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31218 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru / Dominika Heliová ; vedúci záverečnej práce Mária Kadlečíková , 2018 . 93 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29800 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľudí ako súčasť podnikovej kultúry / Laura Michalíková ; vedúci záverečnej práce Mária Kadlečíková , 2018 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30690 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]