Výsledky vyhľadávania

 1. Jak omezit fluktuaci a udržet si zaměstnance manažerskými nástroji / Vojtěch Bednář . Praha :  Grada , 2018 . 105 s . ISBN 978-80-271-0648-6 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 2. Hodnotenie štýlov vedenia ľudí a ich motivácia vo vybranom podniku / Kristína Mesárošová ; vedúci záverečnej práce Iveta Ubrežiová , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37413 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru / Simona Križanová ; vedúci záverečnej práce Mária Kadlečíková , 2018 . 126 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31588 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Vplyv motivácie na rozvoj zamestnancov a podniku / Sofia Lackovičová ; vedúci záverečnej práce Anna Mravcová , 2018 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36633 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Osobnosť manažéra ako motivačný činiteľ / Michal Mišľan ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2017 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29088 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Efektívna komunikácia ako nástroj motivácie zamestnancov / Kristína Benková ; vedúci záverečnej práce Mária Šajbidorová , 2018 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29961 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku / Anna Zemková ; vedúci záverečnej práce Mária Kadlečíková , 2018 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30692 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Motivácia a hodnotenie zamestnancov / Zuzana Vailingová ; vedúci záverečnej práce Veronika Hrdá , 2018 . 41 s, [4] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31228 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Psychologické determinanty pracovného výkonu / Stanislava Šumichrastová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30528 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vedenie ľudí ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku / Daniela Zabáková ; školiteľ Mária Šajbidorová , 2018 . 45 s, [6] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29966 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]