Výsledky vyhľadávania

 1. Flour and breads and their fortification in health and disease prevention / edited by Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson . London :  Elsevier/Academic Press , c2019 . xiii, 501 s . ISBN 978-0-12-814639-2 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Analysis in nutrition research : principles of statistical methodology and interpretation of the results / edited by George Pounis . London :  Elsevier/Academic Press , c2019 . xix, 391 s . ISBN 978-0-12-814556-2 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Nutričná epidemiológia / Marta Habánová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 155 s . ISBN 978-80-552-1989-9 . [15, z toho voľných 5, prezenčne+víkend 2]
 4. Zrak, vekom podmienená degenerácia makuly a výživa / Veronika Sýkorová ; vedúci záverečnej práce Katarína Fatrcová Šramková , 2018 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33040 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Výskyt obezity vo vybranej populácii Prešovského kraja / Mária Džalajová ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2018 . 64 s, [14] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29515 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Parazitárne ochorenia v chove oviec / Izabela Pastieriková ; vedúci záverečnej práce Ivan Imrich , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33215 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Skóre rizika diabetu vo vybranej populácii / Veronika Kandrová ; vedúci záverečnej práce Martina Gažarová , 2018 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29511 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Charakteristika vybraných protozoárnych parazitov človeka / Dana Ličková ; školiteľ Jana Ivanič Porhajašová , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34512 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Možnosti vplyvu výživy na onkologické ochorenia / Mária Talárová ; vedúci záverečnej práce Jozef Smatana , 2018 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35314 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Významné faktory ovplyvňujúce obezitu ľudí / Michaela Bublová ; vedúci záverečnej práce Juraj Candrák , 2018 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31712 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]