Výsledky vyhľadávania

 1. Tradícia a súčasnosť pasienkarstva a salašníctva v Levočských vrchoch / Milan Demočko ; vedúci záverečnej práce Ján Novák , 2018 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31913 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Salašníctvo pod Rozsutcom : dedičstvo valaskej kolonizácie v Malej Fatre a Kysuckej vrchovine / kolektív autorov ; [autori Lukáš Tkáč ... et al.] . Zázrivá :  Obec Zázrivá , 2018 . 252 s . ISBN 978-80-570-1077-7 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Szałaśnictwo pod Rozsutcem : dziedzictwo kolonizacji wołoskiej w Małej Fatrze i na Wyżynie Kysuckiej / zespół autórow ; [autorzy Lukáš Tkáč ... [et al.]] . Zázrivá :  Gmina Zázrivá , 2018 . 252 s . ISBN 978-80-570-1081-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Salašníctvo v Karpatoch / Ján Novák . Brno :  Tribun EU , 2018 . 500 s . ISBN 978-80-263-1406-6 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
 5. Mountain sheep farming under Rozsutec : [the heritage of the Wallachian colonisation in Malá Fatra and Kysucká vrchovina mountain ranges] / a collective of autors ; [authors Lukáš Tkáč ... et al.] . Zázrivá :  Municipality of Zázrivá , 2018 . 252 s . ISBN 978-80-570-1079-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Ekonomické aspekty vo vybranom agroturistickom zariadení / Vladimír Hamara ; vedúci práce Marko Halo , 2017 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ DPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29475 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Pasienkárstvo a salašníctvo na Slovensku / Lucia Rovňaníková ; vedúci záverečnej práce Ján Novák , 2017 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25549 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Karpatské salašníctvo / Marek Tišliar ; vedúci záverečnej práce Ján Novák , 2017 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26916 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Gastronómia ako prvok rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne / Jana Kotlárová ; vedúci záverečnej práce Johana Paluchová , 2014 . 62 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14930 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vidiecky cestovný ruch vo vybranom regióne / Daniela Machovičová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2013 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=9930 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]