Výsledky vyhľadávania

 1. Produkčné a kvalitatívne ukazovatele Festulolium A. et Gr. / Zuzana Podolinská ; vedúci záverečnej práce Peter Hric , 2018 . 63 s, [15] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29794 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku / Terézia Cífferyová ; vedúci záverečnej práce Žaneta Pauková , 2018 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33547 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Dynamika rastu porastu rýchlorastúcej energetickej byliny Miscanthus sinensis Tatai v ôsmom vegetačnom roku / Ľubica Uhrinová ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2018 . 76 s, [4] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33615 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku / Richard Balla ; vedúci záverečnej práce Žaneta Pauková , 2018 . 63 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32656 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Význam baktérií podporujúcich rast rastlín ako producentov bioaktívnych metabolitov / Klaudia Krempaská ; vedúci záverečnej práce Jana Maková , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31115 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín z oblasti rizosféry vybraných plodín / Renata Cinkocki ; vedúci záverečnej práce Jana Maková , 2018 . 88 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31038 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Hodnotenie adaptability stromov v zmenených podmienkach mesta pri použití vizuálno-rastových a ekofyziologických znakov / Peter Uhrin, Ján Supuka . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 197 s . ISBN 978-80-552-1913-4 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]
 8. Effects of abiotic factors on biological characteristics of plants and their products / Jaroslav Jedlička . Praha :  Powerprint , 2017 . 111 s . ISBN 978-80-7568-052-5 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
 9. Pestovanie a možnosti využitia rýchlorastúcich dravín so zameraním na Paulowniu Klon in Vitro 112 / Romana Sučanská ; školiteľ Jozef Smatana , 2017 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29718 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vyhodnotenie pestovania a spracovania rakytníka rešetliakovitého v podniku Agrokarpaty, s. r. o. Plavnica / Katarína Feková ; školiteľ Miroslav Habán , 2017 . 52 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29611 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]