Výsledky vyhľadávania

 1. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung . 34 , 1-4 , 1993 . Berlin : Paul Parey Verlagsbuchhandlung . ISBN 0934-666X . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung . 30 , 1-6 , 1989 . Berlin : Paul Parey Verlagsbuchhandlung . ISSN 0934-666X . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. Pozemkové úpravy : časopis pro tvorbu a ochranu krajiny . Praha :  Českomoravská komora pro pozemkové úpravy , 1992- . ISSN 1214-5815
  http://www.cmkpu.cz/casopis/ .
  časopis

  časopis

 4. 4.Půda

  Půda : naše bohatství / kolektiv autorů ; vedoucí autorského kolektivu Radim Vácha . Praha :  Profi Press , 2019 . 228 s . ISBN 978-80-88306-00-9 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Pozemkové úpravy : časopis pro tvorbu a ochranu krajiny . Roč. 26 , č. 1-4 , 2018 . Praha :  Českomoravská komora pro pozemkové úpravy , 2018 . ISSN 1214-5815 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach / Marek Sládek ; vedúci diplomovej práce Anna Bandlerová , 2018 . 46 s, [7] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30255 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Pozemkové úpravy : časopis pro tvorbu a ochranu krajiny . Roč. 25 , č. 1-4 , 2017 . Praha :  Českomoravská komora pro pozemkové úpravy , 2017 . ISSN 1214-5815 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v pozemkových úpravách / Mário Sekereš ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2017 . 121 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26523 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Analýza dopravných pomerov v pozemkových úpravách / Martin Figuli ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2017 . 97 s, [19] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26524 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav / Martin Očenáš ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Konc , 2017 . 100 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27007 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]