Výsledky vyhľadávania

 1. Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v obciach Zbehy a Nové Sady / Zuzana Horková ; vedúci záverečnej práce Monika Bumbalová , 2018 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30673 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho družstva DEVIO Nové Sady / Lukáš Both ; vedúci diplomovej práce Ľubomír Gurčík , 2018 . 97 s, [8] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29786 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Hodnotenie niektorých znakov technologickej kvality cukrovej repy / Martin Hrebík ; vedúci záverečnej práce Roman Gálik , 2017 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25567 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy a návrh protieróznych opatrení / Tomáš Alföldi ; vedúci záverečnej práce Karol Šinka , 2017 . 93 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30784 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Revitalizácia verejného priestoru v obci Nové Sady / Mária Halvoníková ; vedúci záverečnej práce Gabriel Kuczman , 2017 . 43 s, [44] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29780 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Benchmarking ukazovateľov finančnej analýzy v poľnohospodárskom podniku / Lenka Rosenbergová ; vedúci záverečnej práce Marián Tóth , 2017 . 88 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31476 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Analýza pracovného prostredia v chove ošípaných / Ivana Fusková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2017 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28904 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vplyv automatizácie na kvalitu prevádzky na vybranom zariadení / Jozef Šulík ; vedúci záverečnej práce Peter Hlaváč , 2017 . 53 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29578 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných / Andrej Pinkava ; školiteľ Roman Gálik , 2016 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24300 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vplyv kvality sejby na tvorbu biomasy u repky olejnej / Soňa Goldová ; vedúci záverečnej práce Oľga Urbanovičová , 2016 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre (v diplomovke uvedené Katedra strojov a výrobných biosystémov)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22533 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]