Výsledky vyhľadávania

  1. Chov oviec vo vzťahu k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu / Petra Chalaničová ; školiteľ Milan Margetín , 2011 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Ovca ako hospodárske zviera s významnou mimoprodukčnou funkciou / Zuzana Lizáková ; školiteľ: Milan Margetín ; konzultant: Jarmila Dúbravská . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 43 s, [4] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
    http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/L/4D85327168784188BF02C5A22D6F9329.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Vplyv animálnych hnojív na floristickú skladbu a produkčnú schopnosť trávnych porastov / Simona Burzová ; školiteľ: Ján Jančovič . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Produkčné a mimoprodukčné funkcie trávnych porastov / Zuzana Maruniaková ; vedúci práce: Ján Jančovič . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 60 s, [2] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]