Výsledky vyhľadávania

 1. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I / Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2019 . 303 s . ISBN 978-80-571-0010-2 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 2. Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Kristína Margetová ; vedúci záverečnej práce Emília Škorecová ; konzultant Danka Szabová , 2018 . 71 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33080 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranej obchodnej spoločnosti / Zsolt Bolyós ; vedúci záverečnej práce Renáta Krajčírová , 2018 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32708 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Vplyv nákladov a výnosov na výsledok hospodárenia vybraného podniku / Zuzana Tulejová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 70 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32946 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Štruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke / Ivana Malinová ; vedúci záverečnej práce Peter Stuchlý , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32326 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Účtovná závierka vo vybranej obci / Martina Mlynaričová ; vedúci záverečnej práce Alexandra Ferenczi Vaňová , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32714 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Eva Gabriela Medveďová ; vedúci záverečnej práce Iveta Košovská , 2018 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31998 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranej obchodnej spoločnosti / Martin Bezák ; vedúci záverečnej práce Renáta Krajčírová , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32705 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Zhodnotenie výnosovej situácie vo vybranej obchodnej spoločnosti / Erika Borbélyová ; vedúci záverečnej práce Alexandra Ferenczi Vaňová , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32706 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Martina Baková ; vedúci záverečnej práce Emília Škorecová , 2018 . 67 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32645 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]