Výsledky vyhľadávania

  1. Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ / Katarína Pogranová ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2018 . 102 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30197 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Podpora najmenej rozvinutých okresov v Slovenskej republike / Lenka Budincová ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2018 . 68 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30723 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Nové prístupy v regionálnej politike so zameraním na zaostalé regióny / Nina Kotvasová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30704 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Evaluation of the development of regions in selected EU countries in the frame of EU integration / Peter Kopček ; supervising lecturer Ľubica Rumanovská , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30815 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ / Peter Škreko ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2017 . 112 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27571 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Vývoj počtu zamestnancov v regiónoch SR / Annamária Lukáčová ; vedúci záverečnej práce Ľubica Bartová , 2017 . 75 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26641 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Komparácia postavenia malých a stredných podnikov vo vybraných regiónoch Slovenska / Dominika Soboňová ; vedúci záverečnej práce Iveta Ubrežiová , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25963 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Vývoj príjmov a výdavkov slovenských domácností a komparácia medzi regiónmi / Zuzana Lazíková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Poláková , 2017 . 76 s, [11] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25833 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania / Denisa Sláviková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Bajusová , 2017 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28338 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Diferenciácia regiónov Slovenska / Petra Hostačná ; školiteľ Miriam Pietriková , 2017 . 86 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26708 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]