Výsledky vyhľadávania

 1. Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ / Katarína Pogranová ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2018 . 102 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30197 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Podpora najmenej rozvinutých okresov v Slovenskej republike / Lenka Budincová ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2018 . 68 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30723 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Nové prístupy v regionálnej politike so zameraním na zaostalé regióny / Nina Kotvasová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30704 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Evaluation of the development of regions in selected EU countries in the frame of EU integration / Peter Kopček ; supervising lecturer Ľubica Rumanovská , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30815 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Analýza životnej úrovne z hľadiska príjmov a výdavkov domácnosti v SR / Barbora Prágaiová ; vedúci záverečnej práce Miriam Pietriková , 2018 . 87 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30099 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Komparácia regiónov Slovenska z hľadiska dosahovaného stupňa životnej úrovne / Milan Tomka ; vedúci diplomovej práce Eva Matejková , 2018 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31024 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Komparácia domácností z hľadiska príjmov a výdavkov / Marek Grusman ; vedúci záverečnej práce Zuzana Poláková , 2018 . 103 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30083 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Štruktúra príjmov a výdavkov domácností / Michaela Sendžová ; vedúci záverečnej práce František Kuzma , 2018 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32734 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Vývoj príjmov a výdavkov slovenských domácností a komparácia medzi regiónmi / Zuzana Lazíková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Poláková , 2017 . 76 s, [11] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25833 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania / Denisa Sláviková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Bajusová , 2017 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28338 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]