Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 80  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0348930^"
 1. Sociální dovednosti v mateřské škole  Grada Publishing , 2022 . 152 . ISBN 978-80-271-3361-1 .
  Sociální dovednosti v mateřské škole

  nerozpoznaný

 2. Pravidla chování dětí v mateřské škole  Grada Publishing , 2022 . 104 . ISBN 978-80-271-3360-4 .
  Pravidla chování dětí v mateřské škole

  nerozpoznaný

 3. Comprehensive Business Plan - Relocation and restructuring of an existing business entity [elektronický zdroj] = [Komplexný obchodný plán - premiestnenie a reštrukturalizácia existujúceho obchodného subjektu] / Andrea Lejtrichová ; supervising lecturer Dimuth Nambuge , 2021 . 1 online zdroj (96 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45055 .
  kniha

  kniha

 4. Zdravoveda : pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania / Tünde Juríková ... [et al.] . Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa , 2021 . 262 s . ISBN 978-80-558-1621-0 . [1, z toho požičaných 0]
 5. Zhodnotenie využitia alternatívnych a štandardných foriem stravovania v predškolských zariadeniach z hľadiska naplnenia nutričných potrieb detí [elektronický zdroj] = [Evaluation of the Use of Alternative and Standard Forms of Catering in Preschool Facilities in Terms of Meeting the Nutritional Needs of Children] / Jana Gregušová ; vedúci záverečnej práce Martina Gažarová , 2020 . 1 online zdroj (95 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40028 .
  kniha

  kniha

 6. Výcvik kakadu ružového (Eolophus roseicapilla) na účely edukačných aktivít pre deti predškolského veku [elektronický zdroj] = [Training of the galah (Eolophus roseicapillus) for the purposes of educational activities for preschool children] / Veronika Némethová ; vedúci záverečnej práce Henrieta Arpášová , 2020 . 1 online zdroj (87 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálneho chovateľstva FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=49776 .
  kniha

  kniha

 7. Krajinno-architektonický návrh spoločného areálu materskej a základnej školy v Kalnej nad Hronom [elektronický zdroj] = [Landscape Architectural Design of the Shared Area of the Kindergarten and Primary School in Kalná nad Hronom] / Monika Petrášová ; vedúci záverečnej práce Attila Tóth , 2020 . 1 online zdroj (64 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=46152 .
  kniha

  kniha

 8. Analýza postojov k jedlu vo vybranej skupine detí / Dominika Vyskočová ; vedúci záverečnej práce Jana Kopčeková , 2019 . 87 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39467 . [1, z toho požičaných 0]
 9. Projektové riadenie so zameraním na spoločenskú zodpovednosť / Daniela Hívešová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapsdorferová ; konzultant Petronela Tarinová , 2019 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38683 . [1, z toho požičaných 0]
 10. Sadovnícko-architektonické riešenie v areáli škôlky v obci Pukanec / Terézia Kňazovičová ; vedúci diplomovej práce Gabriel Kuczman , 2019 . 39, [21] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38292 . [1, z toho požičaných 0]