Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie prírodných atraktivít a termálnych liečivých prameňov pre rozvoj vidieka v Nitrianskom samosprávnom kraji / Matúš Martiška ; vedúci záverečnej práce Miroslav Habán , 2018 . 63 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31152 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Postoje žiakov potravinárskych odborov v oblasti racionálnej výživy - zdravej výživy resp. zdravého životného štýlu / Angelika Kissová ; školiteľ Eleonóra Černáková , 2016 . 55 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Tvorivosť v práci učiteľa / Ján Hinora ; školiteľ Katarína Némethová , 2016 . 39 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Rozhodujúce motivačné činitele k učeniu sa žiakov na strednej odbornej škole / Viktória Kormošová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2016 . 41 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu vo vybranom vidieckom priestore Nitrianskeho kraja / Dominika Telekesová ; školiteľ Janka Beresecká , 2014 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=8960 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Ekonomika využitia prírodných zdrojov, príležitosti a obmedzenia pre rozvoj vybraných regiónov / Denisa Nagyová ; vedúci záverečnej práce Viera Petrášová , 2012 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=2454 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Odpadové hospodárstvo mesta Štúrovo / Nora Slabáková ; školiteľ Pavol Otepka , 2011 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Hodnotenie vplyvu podnikateľov na rozvoj obvodu Štúrovo / Edita Dejczőová ; školiteľ: Zuzana Ilková . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 97 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/D/66ABBAAAB6C6432D85C7F27DA2238BB4.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Možnosti rozvoja cezhraničného cestovného ruchu v mestách Štúrovo a Ostrihom / Jazmína Melegová ; vedúci práce: Alfréd Krogmann . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 69 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionálneho rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Analýza foriem ubytovania vo vybraných vidieckych obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja / Pavel Černák ; vedúci práce: Janka Beresecká . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 37 s, [6] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionálneho rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]