Výsledky vyhľadávania

  1. Skvalitňovanie podsystému dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu / Andrea Sliacka ; školiteľ Milan Kučera , 2012 . 69 s, [13] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra informačných systémov FEM SPU v Nitre
    http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=2777 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Možnosti využitia operačných systémov vo výrobnej logistike / Vladimíra Černá ; vedúci záverečnej práce Albín Malejčík , 2012 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
    http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=6624 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Zhodnotenie ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Andrea Sliacka ; školiteľ: Adriana Veselá . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 43 s, [5] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
    http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/S/40C6D666CED04625AF78CC4EF0DD01E5.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Manažment rizika vo vybranom priemyselnom podniku / Michal Grác ; vedúci práce: Martin Petruf . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 48 s, [1] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych štúdií FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]