Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej PD Veľké Zálužie / Peter Krošlák ; vedúci záverečnej práce Daniela Halmová , 2018 . 127 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28396 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja / Estera Potkány ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2018 . 65 s, [9] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30344 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom zariadení v obci Mojmírovce / Andrea Nogová ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2018 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30629 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na energetické účely / Mária Fečerová ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2018 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33587 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Využitie potenciálu katastrálneho územia Nové Zámky pri zavádzaní lokálnej energetiky / Tomáš Peszeki ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2018 . 62 s, [2] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30621 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Hodnotenie využívania pôdy obhospodarovanej RD Samuela Jurkoviča v k. ú. obce Sobotište / Žaneta Jankovýchová ; vedúci záverečnej práce Daniela Halmová , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30611 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Analýza vplyvu vybraného zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu v obci Oponice / Eva Ružbarská ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2018 . 41 s, [18] s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30630 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja / Dominika Majkričová ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2018 . 64 s, [12] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30341 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Význam agroenvironmentálno - klimatických opatrení vo vzdelávaní farmárov na Slovensku [!] / Linda Nagyová ; vedúci bakalárskej práce Pavol Otepka , 2018 . 48 s, [16] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30891 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Hodnotenie vplyvov činnosti podniku Tatranská mliekareň, a. s. Kežmarok na vybrané zložky životného prostredia / Silvia Ochlanová ; vedúci diplomovej práce Pavol Otepka , 2018 . 70 s, [7] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33613 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]