Výsledky vyhľadávania

  1. Analýza environmentálnej bezpečnosti v kompetencii samospráv : (prípadová štúdia) / Ján Ruppert ; vedúci záverečnej práce Alexander Fehér , 2018 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33537 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Využitie potenciálu katastrálneho územia Nové Zámky pri zavádzaní lokálnej energetiky / Tomáš Peszeki ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2018 . 62 s, [2] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30621 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja / Estera Potkány ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2018 . 65 s, [9] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30344 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Analýza vplyvu vybraného zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu v obci Oponice / Eva Ružbarská ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2018 . 41 s, [18] s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30630 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Populus v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska / Matúš Buraj ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33535 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska / Michaela Hrebíčková ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33536 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Analýza vplyvu produkovaných odpadových vôd a odpadov firmou Saneca Pharmaceuticals, a. s. / Martina Luščonová ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2018 . 91 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33605 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja / Dominika Majkričová ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2018 . 64 s, [12] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30341 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Analýza a hodnotenie environmentálnych vplyvov prevádzky podniku SES Tlmače, a. s. / Jana Martinčová ; školiteľ Pavol Otepka , 2018 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33606 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Environmentálne determinanty kvality života v obci Komoča / Marianna Lelovská ; vedúca bakalárskej práce Daniela Halmová , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30612 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]