Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ pre oblasť životného prostredia v Nitrianskom regióne / Jozef Slíž ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30821 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ vo vidieckej obci Topoľčianky / Matúš Civáň ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2018 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30805 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Riadenie projektov / Maroš Korenko, Pavel Máchal, Marián Bujna . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 123 s . ISBN 978-80-552-1816-8 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]
  kniha

  kniha

 4. Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR / Katarína Balinová ; vedúci záverečnej práce Peter Porubčan , 2018 . 67 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32951 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Project Portfolio Management : [řízení projektů a programů, role projektového manažera, správa portfolia projektů] / Drahoslav Dvořák, Martin Mareček . Brno :  Computer Press , 2017 . 248 s . ISBN 978-80-251-4893-8 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 6. Analýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónu / Lenka Švecová ; vedúci bakalárskej práce Peter Porubčan , 2017 . 63 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29555 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Lučenec / Laura Lőrinčíková ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2017 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26660 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Aktivity mladých ľudí realizované v rámci politiky podpory mládeže EÚ / Patrik Rumanovský ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27572 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí / Janka Lengyelová ; vedúci záverečnej práce Jozef Smatana , 2016 . 84 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FEŠRR SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26895 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Multiplikačné efekty prístupu LEADER na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia Mikroregiónu Svornosť / Adriána Naňová ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2016 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23654 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]