Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie projektov / Maroš Korenko, Pavel Máchal, Marián Bujna . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 123 s . ISBN 978-80-552-1816-8 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]
  kniha

  kniha

 2. Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ vo vidieckej obci Topoľčianky / Matúš Civáň ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2018 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30805 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ pre oblasť životného prostredia v Nitrianskom regióne / Jozef Slíž ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30821 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Možnosti využívania fondov EÚ v obciach a regiónoch SR / Katarína Balinová ; vedúci záverečnej práce Peter Porubčan , 2018 . 67 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32951 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Project Portfolio Management : [řízení projektů a programů, role projektového manažera, správa portfolia projektů] / Drahoslav Dvořák, Martin Mareček . Brno :  Computer Press , 2017 . 248 s . ISBN 978-80-251-4893-8 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 6. Analýza využívania fondov EÚ na príklade konkrétneho regiónu / Lenka Švecová ; vedúci bakalárskej práce Peter Porubčan , 2017 . 63 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29555 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Aktivity mladých ľudí realizované v rámci politiky podpory mládeže EÚ / Patrik Rumanovský ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27572 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Lučenec / Laura Lőrinčíková ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2017 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26660 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Metódy hodnotenia programov a projektov / Miroslav Šipikal, Valéria Némethová . Bratislava :  Ekonóm , 2016 . 209 s . ISBN 978-80-225-4368-2 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 10. Kriminalita vo vidieckych regiónoch / Mária Ardonová ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2016 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21897 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]