Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti hodnotenia a preverovania vedomostí študentov FAPZ SPU v Nitre / Peter Hric ; školiteľ Miroslav Poláček , 2019 . 36 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Návrh využitia učebných pomôcok pri výučbe predmetu hydromechanika / Tatiana Kaletová ; vedúci záverečnej práce Roman Hrmo , 2019 . 36 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Syndróm vyhorenia v práci vysokoškolských učiteľov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre / Zuzana Kapustová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2019 . 40 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Preferenčné učebné štýly vybraných študentov na FZKI SPU / Elena Aydin ; školiteľ Miroslav Poláček , 2019 . 38 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Motivácia študentov k účasti na súťaži ŠVOČ / Ondrej Hanušovský ; školiteľ Tímea Šeben Zaťková , 2019 . 55 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Odpisovanie - podvádzanie - plagiátorstvo u študentov SPU ako etický problém / Mária Vicianová ; školiteľ Eleonóra Černáková , 2019 . 54 s, [5] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Kreditový systém a možnosti mobility študentov v kontexte profilácie študenta a profilu absolventa FEM SPU v Nitre : Analytická štúdia / Roderik Virágh ; vedúci záverečnej práce Ľubica Jedličková , 2019 . 36 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Vytvorenie elektronickej podpory predmetu / Ľuboš Zimula ; školiteľ Darina Tóthová , 2019 . 44s, [5] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Hodnotenie sociálnych zručností učiteľov odborných predmetov / Daniela Smolárová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2019 . 59 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Osobnosť učiteľa ako činiteľ zvyšujúci motiváciu k učeniu sa študentov Fakukty agrobiológie a potravinových zdrojov / Mária Holovičová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2019 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha