Výsledky vyhľadávania

 1. Využívanie prvkov problémového vyučovania vo výučbe predmetu operačný výskum - teória rozhodovania na SPU / Eva Richterová ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2019 . 37 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Problémové vyučovanie vo vybranom odbornom predmete / Monika Kulifajová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 45 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Analýza problémov vyučovania z pohľadu učiteľov a žiakov na strednej škole / Andrea Habodászová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 56 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Problémové vyučovanie z pohľadu učiteľov na strednej odbornej škole / Dominika Bendová ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2018 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Problémové vyučovanie vo vyučovaní odborného predmetu / Martina Bdžochová ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 44 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Problémové vyučovanie v odbornom predmete / Vladimíra Horčinová Sedláčková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2018 . 43 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Problémové vyučovanie / Peter Dančanin ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 41 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Problémové vyučovanie v predmete podniková ekonomika / Júlia Majerová ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2017 . 42 s, [8] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Problémové vyučovanie v predmete technika / Alena Gronková ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2017 . 39 s, [8] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Možnosti problémového vyučovania v odborných predmetoch / Jana Svoradová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2017 . 44 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]