Výsledky vyhľadávania

 1. Exkurzie ako prostriedok prepojenia teórie a praxe v predmetoch vyučovaných na Katedre udržateľného poľnohospodárastva a herbológie / Veronika Žitniak Čurná ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2019 . 46 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Psychologicko-didaktické aspekty implementácie IKT vo vyučovaní / Martina Gažarová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2019 . 44 s, [2] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre (v práci uvedené FAPZ SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Digitálne vzdelávacie prostredie a vzdelávací obsah ako stimuly o študijný predmet / Andrej Tárnik ; školiteľ Ľubica Jedličková , 2019 . 25 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Návrh využitia učebných pomôcok pri výučbe predmetu hydromechanika / Tatiana Kaletová ; vedúci záverečnej práce Roman Hrmo , 2019 . 36 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Kreditový systém a možnosti mobility študentov v kontexte profilácie študenta a profilu absolventa FEM SPU v Nitre : Analytická štúdia / Roderik Virágh ; vedúci záverečnej práce Ľubica Jedličková , 2019 . 36 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Vplyv pedagogickej komunikácie na hodnotovú orientáciu vysokoškolského študenta / Viera Šajbidorová ; vedúci záverečnej práce Drahomíra Kučírková , 2019 . 27 s, [7] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Zdravý životný štýl učiteľov SPU v Nitre / Zuzana Chlebová ; vedúci záverečnej práce Eleonóra Černáková , 2019 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Odpisovanie - podvádzanie - plagiátorstvo u študentov SPU ako etický problém / Mária Vicianová ; školiteľ Eleonóra Černáková , 2019 . 54 s, [5] s príl . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Vzťah študentov k produktom ekologickej rastlinnej výroby / Dávid Ernst ; školiteľ Miroslav Poláček , 2019 . 34 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Životný štýl študentov SPU / Mária Holienčinová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2019 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha