Výsledky vyhľadávania

 1. Rozšírenie liečivých rastlín a ich ochrana v NP Nízke Tatry / Jozef Rajnoha ; vedúci záverečnej práce Lýdia Jedlovská , 2019 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40419 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Alimentárne ochorenia človeka trichinelóza a yersinióz / Gabriela Mészárosová ; školiteľ Jana Ivanič Porhajašová , 2019 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30598 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Produkcia biologicky rozložiteľného organického odpadu a sanitácia vo výrobnom podniku zameranom na živočíšnu výrobu / Anna Šumerajová ; vedúci záverečnej práce Jana Urminská , 2019 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35012 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Biológia, chov a ochrana gekončíkovitých / Radoslava Števanková ; vedúci bakalárskej práce Lýdia Jedlovská ; konzultant Róbert Kirchner , 2019 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40757 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Ochrana živočíchov v poľovnom revíri Iža / Szabolcs Horváth ; vedúci záverečnej práce Lýdia Jedlovská , 2019 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37513 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. História, pôvod, charakteristika, bionómia včely medonosnej (Apis mellifera, L. 1758) / Lucia Kozlová ; vedúci záverečnej práce Jana Ivanič Porhajašová , 2019 . 31 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31769 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Charakteristika potkana hnedého (Rattus norvegicus, Berkenhout, 1769) a jeho využitie v rattusterapii / Kristína Ambrózaiová ; vedúci záverečnej práce Jana Ivanič Porhajašová , 2019 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38626 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Charakteristika mačky domácej (Felis catus, L. 1758) / Alžbeta Fraštacká ; vedúci záverečnej práce Jana Ivanič Porhajašová , 2019 . 36 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32893 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) a jeho ochrana na území Slovenskej republiky / Bianka Cibuľová ; vedúci záverečnej práce Mária Babošová , 2019 . 32 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38894 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Všeobecná charakteristika tigra džungľového a jeho využitie v tradičnej čínskej medicíne / Andrea Tibenská ; vedúci záverečnej práce Jana Ivanič Porhajašová , 2019 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32836 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]