Výsledky vyhľadávania

 1. Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikálach v kontexte integrácie SR do EÚ / Štefan Buday a kolektív ; [editor: Anna Zemanová] . Bratislava :  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2006 . 228 s . ISBN 80-8058-430-3 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 2. Svetové trendy formovania potravinových vertikál a ich vplyv na potravinové hospodárstvo SR / Félix Hutník . Bratislava :  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2004 . 76 s . ISBN 80-8058-356-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Výhľad slovenského poľnohospodárstva najmä z hľadiska jeho prepojenia so spracovateľským priemyslom / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 2002 . 14 s . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Funkcia poľnohospodárstva pri vytváraní podmienok pre kvalitný život obyvateľstva / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 2001 . 14 s . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Izolácia poľnohospodárstva na potravinovej vertikále / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 2000 . 41 s . ISSN 0862-9137 . [1, z toho voľných 1]
 6. Izolácia poľnohospodárstva na potravinovej vertikále / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 2000 . 41 s . ISSN 0862-9137 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Rekognoskácia priestoru pre poľnohospodársku výrobu na Slovensku a v krajinách EÚ / Félix Hutník, Rudolf Štanga . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 2000 . 44 s . ISSN 0862-9137 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Očakávané zmeny segmentov potravinovej vertikály / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 1998 . 33 s . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Tvorba pridanej hodnoty v agropotravinárstve u nás a vo svete / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 1997 . 39 s . ISBN brož. . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Pozícia a perspektívy potravinového hospodárstva a poľnohospodárstva Slovenska v komparácii s vyspelým svetom / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 1994 . 21 s . ISSN 0862-9137 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]