Výsledky vyhľadávania

 1. Občianska participácia vo vybranej samospráve / Dušan Sabo ; vedúci záverečnej práce Lucia Palšová , 2019 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34697 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Participácia občanov na spravovaní vecí verejných v obci Malachov / Nikola Dzúriková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=42554 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obcí Lužianky a Zbehy / Paulína Budzeľová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33444 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Zhodnotenie systému riadenia vzťahov s občanmi (Citizen Relationship Management - CiRM) vo vybraných samosprávach v SR / Zuzana Jančovičová ; vedúci záverečnej práce Michal Cifranič , 2019 . 87 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30921 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Participácia občanov na spravovaní vecí verejných v obciach Podlužany a Prusy / Petra Zajacová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 92 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33565 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Zhodnotenie systému riadenia vzťahov s občanmi (Citizen Relationship Management - CiRM) vo vybraných samosprávach v SR / Dana Hruškovicová ; vedúci záverečnej práce Kamila Moravčíková , 2018 . 92 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30920 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Participatívne mechanizmy na úrovni miestnych samospráv / Michaela Zacková ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2018 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30728 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Rajec / Silvia Hanusková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26590 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Aktivity mladých ľudí realizované v rámci politiky podpory mládeže EÚ / Patrik Rumanovský ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27572 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Aktivity mladých ľudí na podporu rozvoja regiónu Kysuce / Marek Polák ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22984 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]