Výsledky vyhľadávania

 1. Dynamika anorganických foriem dusíka v pôde v závislosti od spôsobu hospodárenia / Monika Sovišová ; školiteľ záverečnej práce Peter Ondrišík , 2012 . 164 s, [24] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  Kategória EPCA: DAI .
 2. Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov v sedimentoch sledovaných bansko-štiavnických vodných nádrží na životné prostredie / Jana Urminská , 2011 . 177 s . Habilitačná práca (Doc.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  Kategória EPCA: DAI .
 3. Vplyv agrotechnických opatrení na dynamiku anorganického dusíka v pôde / Miriama Ňaršanská ; vedúci práce: Peter Ondrišík . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 146 s, [28] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  Kategória EPCA: DAI .
 4. Monitorovanie a hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality vody vo vodnom toku Čaradický potok / Jana Gajdošíková ; vedúci práce: Jaroslav Noskovič . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 74 s, [16] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre .
 5. Monitorovanie a hodnotenie kvality vody v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy / Alexandra Palatická ; vedúci práce: Jaroslav Noskovič . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 247 s, [60] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre
  Kategória EPCA: DAI
  http://www.slpk.sk/eldo/autoreferaty/2009/alexandra-palaticka.pdf .
 6. Niektoré aspekty ekologickej výchovy vo vyučovacom procese a vedecko-výskumnej činnosti / Vladimír Petřvalský ; Jana Porhajašová, Jaroslav Noskovič, Jana Urminská .
  In: Konferencia Výučbou ekológie na školách k ekologickej gramotnosti a 1. Kolokvium katedier ekológie Ekológia ako predmet výučby na vysokých školách : Abstrakty a program, 16.-18. apríl 2008, Nitra. -- Nitra : SEKOS, 2008. -- S. 20
  Kategória EPCA: AFH .
 7. Vplyv pestovateľských zásahov na zmeny obsahu anorganického dusíka v pôde / Ľudmila Galuščáková ; vedúci práce: Peter Ondrišík . [S.l. :  s.n.] , 2007 . 149 s, [47] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.) - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2007
  Kategória EPCA: DAI
  www.slpk.sk/eldo/autoreferaty/2007/ludmila_galuscakova.pdf .
 8. Monitorovanie a hodnotenie kvality vody v Prírodnej rezervácii Žitavský luh z ekologického hľadiska / Jana Beňačková ; vedúci práce: Jaroslav Noskovič . [S.l. :  s.n.] , 2007 . 212 s, [52] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007 . ISBN viaz.
  Kategória EPCA: DAI .
 9. Sezónna zmena dynamiky anorganických foriem dusíka v pôde v závislosti na spôsobe hospodárenia / Martin Kantor ; vedúci práce: Peter Ondrišík . [S.l. :  s.n.] , 2006 . 212 s . Doktorandská dizertačná práca(PhD.). - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2006 . ISBN viaz.
  Kategória EPCA: DAI .