Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv tokajského vína na postprandiálnu glykémiu a inzulinémiu u mladých zdravých dospelých jedincov [elektronický zdroj] = Effect of Tokaj vine on postprandial glycaemia and insulinemia in young healthy adults / Marianna Schwarzová ... [et al.] .
  In: Výživa a zdraví 2019 / Výživa a zdraví [108 s.]. -- Ústí nad Labem : Zdravotní ústav, 2019. -- ISBN 978-80-87878-40-8. -- S. 90-99
  Kategória EPCA: AFC .
 2. Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obce [elektronický zdroj] / Monika Gubáňová .
  In: Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities [1 CD-ROM [299 s.]]. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. -- ISBN 978-80-552-2018-5. -- S. 247-256
  Kategória EPCA: AFD
  http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220185/gubanova.pdf .
 3. Nahradí nedostatok pracovníkov moderná technika? / Marián Dukes .
  In: Slovenský chov. -- ISSN 1335-1990. -- Roč. 24, č. 5 (2019), s. 14-17 .
 4. Factors affecting incomes of small agricultural holdings in Poland / Agnieszka Strzelecka, Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska .
  In: Agrarian perspectives XXVIII / Agrarian perspectives [386 s.]. -- Praha : Czech University of Life Sciences, 2019. -- ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.). -- S. 289-295 .
 5. Prevalence of the RS993960 polymorphism of the FTO gene in a selected cohort of an young adults [elektronický zdroj] = Prevalencia polymorfizmu RS9939609 génu FTO vo vybranej skupine mladých dospelých / Martina Miluchová, Michal Gábor, Jana Hanusová .
  In: Výživa - človek - zdravie 2019 [online (259 s.)]. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. -- ISBN 978-80-552-2073-4. -- S. 211-216
  Kategória EPCA: AED
  https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 .
 6. Udržateľné poľnohospodárstvo a podpora mladých farmárov ako súčasť priorít Európskej únie / Anna Mravcová, Danka Moravčíková .
  In: Kam kráčaš Európa. Kam kráčaš demokracia [352 s.]. -- Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019. -- ISBN 978-80-8152-783-8 (brož.). -- S. 278-290
  Kategória EPCA: AED .
 7. Decision-making process of tomatoes buying in generation Z: case study of Nitra region in the Slovak Republic [elektronický zdroj] / Michaela Šugrová ... [et al.] .
  In: Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019) / Economics, management, finance and social attributtes of economic system [86 s.]. -- Považská Bystrica : BCSS. L.L.C, 2019. -- ISBN 978-80-8154-269-5. -- S. 77
  Kategória EPCA: AFG
  https://www.csr-pub.eu/files/EMFSA%202019-Proceedings%20of%20abstract%20(1).pdf .
 8. Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey [elektronický zdroj] / Peter Šedík ... [et al.] .
  In: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. -- ISSN 1337-0960. -- Vol. 13, no. 1 (2019), s. 18-24
  Kategória EPCA: ADN
  https://doi.org/10.5219/1013 .
 9. Mládež Podnikanie Farmárčenie / Danka Moravčíková a kol. ; recenzenti Patrik Rovný, Ján Huba . Nitra :  ARS Spektrum , 2019 . 83 s . ISBN 978-80-973-490-0-4
  Kategória EPCA: BAB .
 10. VET teacher preparation in Slovakia and the new professionals - entrepreneurship trainers for VET / Tímea Šeben Zaťková, Marián Ambrozy .
  In: TEM JOURNAL - technology, education, management, informatics. -- ISSN 2217-8309. -- Vol. 8, no. 1 (2019), s. 248-254
  Kategória EPCA: ADM
  http://www.temjournal.com/content/81/TEMJournalFebruary2019_248_254.pdf http://dx.doi.org/10.18421/TEM81-35 .