Jednoduché vyhľadávanie

Prehľadávané zdrojeZmeniť

  • SlPK - Bibliografická databáza 132135
Knižnica neposiela upomienky poštou.
Informácie o upomienkach môže každý čitateľ nájsť vo svojom konte.

Výpožičné služby :: Novinka
Od 1.8.2019 SlPK rozširuje ponuku výpožičných služieb o výpožičky jednotlivých čísel časopisov v rámci aktuálneho ročníka Pravidlá: maximálne 1 číslo z jedného titulu, spolu maximálne 3 čísla troch rôznych titulov. Dĺžka: 7 dní.

Výpožičky sú možné tak v čitárni na Tr. A. Hlinku 2, ako aj v študovni va Štúrovej 51.
Bližšie informácie v čitárni alebo v budove na Štúrovej 51.
Zoznamy časopisov podľa jednotlivých výpožičných miest.

E-knihy Flexibooks
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v spolupráci s Flexibooks.cz umožňuje svojím registrovaným čitateľom požičiavanie e-kníh.
Viac informácií tu.