Search results

 1. Diéta  / Katarína Babinská .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 15, č. 4 (2010), s. 34-35  : ilustr. (fareb.), obr.  
  CD 59
  article

  article

 2. Diéta - dôležitá súčasť liečby obličkových ochorení  / Brndiarová M. ... [et al.] .  Pediatria pre prax : [suplement] . 9. slovenská konferencia pediatrickej nefrológie : 2. - 3. 6. 2016, Trenčianske Teplice : odborný program a abstrakty. - ISSN 1337-4443 . - Roč. 17, č. S3 (2016), s. 22  
  CP 3070
  article

  article

 3. Dieťa a alternatívne spôsoby výživy  / Čurillová J., Kovaľ J. .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 47  
  C 3072
  article

  article

 4. Dieťa a bolesť  / Ligačová, K. .  10. celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov : Nitra, 7. - 8. október 2016 . - ISBN 978-80-8152-446-2 . - S. 39  
  article

  article

 5. Dieťa a bunka (kazuistika)  / Jaroslav Barok .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Zv. 29, č. 1 (2019), s. 18  
  C 2659
  article

  article

 6. Dieťa a či dospelák?  / Soňa Rebrová .  Dieťa nielen pre rodičov : rodinný sprievodca svetom tehotenstva, materstva, rodičovstva a detstva. - ISSN 1335-0919 . - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 34-35  : Obr.  
  C 2934
  article

  article

 7. Diéta a diabetes mellitus II. typu  / Zuzana Némethyová .  Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. - ISSN 1335-4477 . - pr. k roč. 3/47, č. 41, č. 41, Lekárske listy (1998), s. 7-9  : Tab.  
  CP 2939
  article

  article

 8. Dieťa a ERCP  / Šnapková L., Tekulová L. .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis . 45. Celoslovenská pediatrická konferencia s mediznárodnou účasťou : Galandove dni : 21. - 22. november 2013, Martin. - ISSN 1336-863X . - Roč. 8, č. S [konf.] (2013), s. 31S  
  C 3072
  article

  article

 9. Dieťa a ja : od narodenia do piatich rokov  / Penelope Leachová  z angl. orig. preložili Jitka Kobilková, Jitka Kytnarová ... et al. . - 2. slov. vyd.  - Praha  : Cesty , 2000  - 544 s.  ISBN 80-7181-415-6   [1, currently available 1]
  Dieťa a ja

  book

 10. Dieťa a jarná zelenina alebo kŕmte bezpečnou lyžicou  / Igor Bukovský .  Dieťa nielen pre rodičov : rodinný sprievodca svetom tehotenstva, materstva, rodičovstva a detstva. - ISSN 1335-0919 . - Roč. 5, č. 2 (1999), s. 46-47  : Obr.  
  C 2934
  article

  article