Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^sllk_un_auth p0041585^"
 1. TitleChyby a naděje v psychoterapii
  Author infoJana Štúrová
  Author Štúrová Jana
  Corporation Dni dynamickej psychoterapie. Konferencia 9., 2007, Senec, Slovensko
  Sign.C 2877
  Source Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1335-423X. - Bratislava : Slovak Academic Press , 2007 . - Roč. 14, č. 4 (2007), s. 160-161
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 2. TitleO feminizmu a ženskosti
  Author infoJ. Štúrová
  Author Štúrová Jana
  Corporation Dni dynamickej psychoterapie. Konferencia 10., 2008, Senec, Slovensko
  Sign.C 2877
  Source Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1335-423X. - Bratislava : Slovak Academic Press , 2008 . - Roč. 15, č. 4 (2008), s. 236-237
  MeSH Subject feminizmus
  partneri manželskí : psychológia
  psychoanalýza
  rodičovstvo
  ženy : psychológia
  matky
  Form, Genre prednáška
  Subj. Headings ženskosť
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. TitlePsychodynamické aspekty osobnosti
  Par.titlePsychodynamic aspects of personality
  Author infoJ. Štúrová
  Author Štúrová Jana
  NoteRes. angl., slov.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 2877
  Source Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - ISSN 1335-423X. - Bratislava : Slovak Academic Press . - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 47-51
  systematics159.928:616.89-008.485
  MeSH Subject vývin osobnosti : dieťa : adolescent
  správanie nebezpečné
  faktory rizikové
  štýl životný
  vzťahy matka-dieťa
  vzťahy otec-dieťa
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 4. TitlePsychológia a drogy
  Author infoŠtúrová, J.
  Author Štúrová Jana
  NotePopis urobený z citácie
  Sign.K 47624
  Source Protidrogová výchova. - Bratislava : Veda , 1999 . - ISBN 80-224-0553-1 . - S. 72-77
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z kníh
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 5. TitlePsychoterapeutická práce s rodiči sociálně nepřízpůsobivé mládeže
  Author infoJ. Štúrová
  Author Štúrová Jana
  NotePopis urobený z citácie
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1991 . - Roč. 26, č. 3 (1991), s. 345-350
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. Info** Dokument nie je vo fonde knižnice **
  TitleRizikové deti a mládež
  Author infoJ. Štúrová
  Author Štúrová Jana
  Issue dataBratislava : FF UK , 2002
  NotePopis urobený z citácie
  Chapters, articles
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindDizertačné práce DrSc.
  DatabaseBOOKS
  book

  book

 7. TitleRodina a škola
  Author infoJ. Štúrova
  Author Štúrová Jana
  NotePopis urobený z citácie
  Sign.K 47624
  Source Protidrogová výchova. - Bratislava : Veda , 1999 . - ISBN 80-224-0553-1 . - S. 197-204
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z kníh
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. Info** Dokument nie je vo fonde knižnice **
  TitleZabudnuté deti
  Author infoJ. Štúrová
  Author Štúrová Jana
  Issue dataBratislava : Psychoprof , 2003. - 72 s.
  Chapters, articles
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.