Search results

 1. Možnosti využitia validácie u geriatrických pacientov s demenciou [elektronický zdroj]  / Valéria Horanská, Ľubomíra Lizáková .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1336-183X. - ISSN 1336-183X . - Roč. [16], č. 5 (2018), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2018-05.pdf, s. 28-31  
  C 3040
  article

  article


 2. Obezita u žien v staršom veku [elektronický zdroj]  / Eva Moraučíková, Marcela Ižová, Mariana Magerčiaková .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1336-183X. - ISSN 1336-183X . - Roč. [16], č. 5 (2018), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2018-05.pdf, s. 32-33  
  C 3040
  article

  article


 3. Aktivní stárnutí, jeho příčiny a důsledky [elektronický zdroj, e-learningový článok]  / Marcela Petrová Kafková .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 7, č. 1 (2017), 1 elektronický optický zdroj, 225649.pdf, s. 1-20  : ilustr., fareb. obr.  
  C 3161
  article

  article


 4. Prevencia malnutrície v starobe [elektronický zdroj, prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou]  / Štefan Krajčík .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 7, č. 1 (2017), 1 elektronický optický zdroj, 225295.pdf, s. 1-11  
  C 3161
  article

  article


 5. Dôležitosť pohybu u seniorov [elektronický zdroj, prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou]  / Peter Mikus .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 7, č. 1 (2017), 1 elektronický optický zdroj, 225265.pdf, s. 1-8  
  C 3161
  article

  article


 6. Seniori a rešpektovanie ľudských práv [elektronický zdroj]  / Ján Holonič, Monika Mačkinová .  Zdravotníctvo a sociálna práca : medzinárodný vedecký časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1336-9326 . - Vol. 12, č. 4, suppl. (2017), 1 elektronický optický disk, Casopis ZaSP-4-Supplementum-2017-Conference abstracts-corrected_CZ.pdf, s. 56-57  
  C 3128
  article

  article


 7. Finančné a ekonomické perspektívy v sociálnej starostlivosti seniorov v 21. storočí [elektronický zdroj]  / Emília Pribišová, Štefan Bugri .  Zdravotníctvo a sociálna práca : medzinárodný vedecký časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1336-9326 . - Vol. 12, č. 4, suppl. (2017), 1 elektronický optický disk, Casopis ZaSP-4-Supplementum-2017-Conference abstracts-corrected_CZ.pdf, s. 91-94  
  C 3128
  article

  article


 8. SK SaPA podporí projekt Nutričná akadémia pre sestry 2018 [elektronický zdroj] .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online). - ISSN 1339-5920 (online) . - [Roč. 15], č. 5 (2017), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2017-05.pdf, s. 11  
  C 3040
  article

  article


 9. Hypodermoklýza [elektronický zdroj]  / Denisa Šarköziová, Blanka Baloghová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online). - ISSN 1339-5920 (online) . - [Roč. 15], č. 6 (2017), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2017-06.pdf, s. 30-31  
  C 3040
  article

  article


 10. Realizácia nefarmakologickej liečby v ústavnej starostlivosti o seniorov [elektronický zdroj]  / Katarína Zrubáková, Mária Novysedláková, Eva Moraučíková .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online). - ISSN 1339-5920 (online) . - [Roč. 15], č. 6 (2017), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2017-06.pdf, s. 50-54  : ilustr., tab.  
  C 3040
  article

  article