Search results

 1. Ako je v praxi možné merať inzulínovú rezistenciu? Použitie Quicki a NISI indexu senzitivity inzulínu v klinických štúdiách  / J. Hrnčiar .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 14-23  : Obr., tab.  
  C 3020
  article

  article

 2. Autoimmune thyroid diseases in patients with diabetes mellitus  / Z. Schroner, I. Lazurova, J. Petrovicova .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 109, no. 3 (2008), s. 125-129  : ilustr., tab.  
  C 526
  article

  article

 3. C-peptid a mikrovaskulárne komplikácie pri diabetes mellitus l. typu  / Viliam Mojto .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Č. 3 (2004), s. 17-21  : Tab.  
  C 2879
  article

  article

 4. K problematike C-peptidu a jeho fyziologických funkcií pri diabetes mellitus  / V. Mojto .  Diabetik : odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú a diabetologickú verejnosť . Odborná príloha pre lekárov. - ISSN 1336-0426 . - Roč. 2, č. 4, odborná príloha pre lekárov (2004), s. 13-18  : Tab.  
  C 3038
  article

  article

 5. Latentný autoimunitný (Typ-1) diabetes mellitus u dospelých. I., Sérologické markery autoimunitného postihnutia beta-buniek pankreasu: GADA, ICA, IA-2 a IA-A  / E. Martinka ... [et al.] .  Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X . - Roč. 45, č. 2 (1999), s. 97-102  : Tab.  
  C 137
  article

  article

 6. Štandardná klinickobiochemická diagnostika  / Rastislav Dzúrik a kol. . - 2. aktual. a rozšír. vyd.  - Martin  : Osveta , 1996  - 464 s. (Dérerova zbierka; zv. 127)  ISBN 80-217-0256-7   [5, currently available 5]
  book

  book

 7. Využitie matematického modelu určenia efektu stimulácie C-peptidu glukagónom na utilizáciu glukózy  / Viliam Mojto, Zuzana Rausová, Ladislav Dedik .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 66, č. 1 (2017), s. 5-10  : ilustr., grafy, obr.  
  C 480
  article

  article

 8. Zmeny v metabolizme u detí v závislosti od stupňov obezity  / Petrášová M. ... [et al.] .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 17, č. 1-2 (2013), s. 355-365  : ilustr., grafy, tab.  
  C 2971
  article

  article