Search results

 1. Buď kľudná, mama! : prvé tri roky. Rady o výchove malých detí  / Claudia Mühlan  Z nem. prel. Stanislav Muntág, Ján Muntág  - Vrútky  : Advent-Orion , 1994  - 146 s.  ISBN 80-88719-08-9   [1, currently available 1]
  book

  book

 2. Co, kdy a jak ve výchově dětí  / Zdeněk Matějček . - Vyd. 3  - Praha  : Portál , 2000  - 143 s. (Rádci pro rodiče a vychovatele)  ISBN 80-7178-494-X   [2, currently available 2]
  book

  book

 3. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením : praktické návody a důležité informace  / Jarmila Roučková . - Vyd. 1  - Praha  : Portál , 2006  - 151 s. (Speciální pedagogika)  ISBN 80-7367-158-1   [3, currently available 3]
  Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením

  book

 4. Dieťa sa hrá a spoznáva svet : Metodika rozvíjania poznania detí v materskej škole  / Eva Opravilová  - Bratislava  : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1988  - 179 s.   [1, currently available 1]
  book

  book

 5. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ  / Iva Jungwirthová . - 1. vyd.  - Praha  : Portál , 2015  - 191 s.  ISBN 978-80-262-0944-7   [1, currently available 1]
  Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

  book

 6. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk  / Klára Kochová, Markéta Schaeferová . - 1. vyd.  - Praha  : Portál , 2015  - 176 s.  ISBN 978-80-262-0782-5   [1, currently available 1]
  Dítě s postižením zraku

  book

 7. Dítě v náhradní rodině : nejčastější problémy při výchově mladších dětí v náhradní rodině  / Caroline Archerová  z anglického originálu přeložila Petra Vlčková . - Vyd. 1.  - Praha  : Portál , 2001  - 119 s.  ISBN 80-7178-578-4   [2, currently available 2]
  book

  book

 8. Dítě v pohybu : pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky  / Renate Lauper  z německého originálu ... Mária Schwingerová . - 2. vyd.  - Olomouc  : Poznání , 2018  - 132 s.  ISBN 978-80-87419-80-9   [1, currently available 1]
  book

  book

 9. Dříve než půjde do školy : lehká mozková dysfunkcie v předškolním věku  / Zdeňka Třesohlavá, Marie Černá, Marie Kňourková  - Praha  : Avicenum , 1990  - 121 s.  ISBN 80-201-0015-6   [1, currently available 1]
  book

  book

 10. Dyslexie v předškolním věku?  / Olga Zelinková . - Vyd. 1.  - Praha  : Portál , 2008  - 197 s.  ISBN 978-80.7367-321-5   [1, currently available 1]
  book

  book