Search results

 1. Alkoholická halucinóza - zabudnutá psychická porucha?  / Vladimír Novotný, Eduard Kolibáš, Zuzana Olosová .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 39, č. 3 (2004), s. 165-174  : Grafy, tab.  
  C 1611
  article

  article

 2. Alkoholizmus a jeho následky  / Mária Martinove .  Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 13, č. 7-8 (2003), s. 275-277  
  C 2599
  article

  article

 3. Alkoholizmus a rodové rozdiely - súbor dospelých pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu hospitalizovaných na Psychiatrickom oddelení v Bardejove v rokoch 2004 až 2008. 2. časť, Charakteristika súboru, rozdiely vo vekovej štruktúre, okolnostiach hospitalizácií a sociálnej anamnéze  / M. Grohol .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 45, č. 2 (2010), s. 65-82  : ilustr., grafy  
  C 1611
  article

  article

 4. Príspevok k otázke výskytu epileptických záchvatov u alkoholikov  / K. Turček .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 32, č. 1 (1997), s. 53-56  
  C 1611
  article

  article