Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^sllk_un_auth d012941 xaec^"
 1. Etické aspekty sociálnej práce  / Alžbeta Mrázová .  Sociálna práca a zdravotníctvo : časopis Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity . - Roč. 1, č. 1 (2000), s. 17-25  
  C 3013
  article

  article

 2. Etika sociálnej práce  / Andrej Mátel a kol. . - Vyd. 1.  - Bratislava  : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. , 2010  - 183 s.  ISBN 978-80-89271-85-6   [2, currently available 2]
  Chapters, articles
  Etika sociálnej práce

  book

 3. Práva a zodpovednosti v diskurze bratislavských vysokoškolákov  / Jana Plichtová, Katarína Keresztesová .  Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X . - Roč. 48, č. 5 (2004), s. 416-432  : Graf, tab.  
  C 1070
  article

  article

 4. Tvorivosť a osobnostné vlastnosti nadaných detí  / Eva Szobiová, Lucia Šuplatová .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 41, č. 3 (2006), s. 195-208  : ilustr.  
  C 1653
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.