Search results

 1. Epidemiologické a mikrobiologické aspekty mykobakterióz na Slovensku - M. szulgai  / L. Badalík ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 101, č. 3 (2000), s. 163-165  
  C 526
  article

  article

 2. Hygiena životného prostredia  / Ivan Rovný a kol. . - [1. vyd.]  - Bratislava  : Slovenská zdravotnícka univerzita  : HERBA , 2004  - 136 s.  ISBN 80-89171-22-2   [2, currently available 2]
  book

  book

 3. Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia  / Juraj Tölgyessy a kol. . - 2. nezmen. vyd.  - Bratislava  : Veda , 1989  - 531 s.  ISBN 80-224-0034-3   [1, currently available 1]
  book

  book

 4. Izolácia vysoko divergentného vakcinálneho poliovírusu na Slovensku  / J. Pertinačová, E. Böhmová, Z. Sobotová .  Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - ISSN 1210-7913 . - Roč. 53, č. 1 (2004), s. 22-24  
  C 223
  article

  article

 5. Možnosti grafického vyjadrenia mineralizácie, chemickej a balneologickej kvality prírodných minerálnych a liečivých vôd  / J. Zálešáková, J. Čársky .  Rehabilitácia : odborný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922 . - Vol. 42, no. 4 (2005), s. 250-255  : Schémy, obr., tab.  
  C 1613
  article

  article

 6. Nedostatky v pitnom režime : kazuistiky  / Viliam Dobiáš .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 6, č. 5 (2009), s. 217-218 a 220  : ilustr., tab.  
  C 3028
  article

  article

 7. Niektoré vlastnosti Plesiomonas shigelloides po účinku dezinfekčných látok  / Anna Hoštacká, Ivan Čižnár .  Nozokomiálne nákazy : odborný časopis. - ISSN 1336-3859 . - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 3-10  : Tab.  
  C 3041
  article

  article

 8. Otrava vodou - príčiny, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba  / Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 14, č. 4 (2014), s. 175-177  : ilustr., tab.  
  C 3021
  article

  article

 9. O vode .... 1., História, fyzikálno-chemické vlastnosti ...  / J. Čársky, J. Zálešáková .  Rehabilitácia : odborný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922 . - Vol. 45, no. 3 (2008), s. 139-143  : ilustr., obr., tab.  
  C 1613
  article

  article

 10. Pitný režim u detí  / László Kovács .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 9, č. 2 (2008), s. 86-89  : ilustr., grafy, tab.  
  C 3070
  article

  article