Search results

  1. Diferenciálna diagnostika nálezov v krvnom obraze [prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou]  / Eva Mikušková .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 5, č. 1 (2015), 1 elektronický optický disk, 99758.pdf, s. 1-8 + audio-powerpointová prezentácia  
    C 3161
    article

    article