Search results

 1. 10-ročné skúsenosti s individuálnou TEP podľa Aldingera - zhodnotenie výsledkov  / Masár, J. .  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. - ISSN 0001-5415 . - Vol. 74, no. 3 (2007), s. 175-181  
  C 89
  article

  article

 2. 20 rokov hojnosti a čo ďalej...  / J. Pečeňák .  Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 1212-0383 . - Roč. 113, č. 6 (2017), s. 270  
  C 879
  article

  article

 3. ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz  / Zuzana Nemčíková . - První vyd.  - Praha  : GALÉN , c2020  - 304 s.  ISBN 978-80-7492-467-5   [1, currently available 1]
  book

  book

 4. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca . 2020. Vol. 87, no. 3  - s. 145-214   [1, currently available 0]
  References
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  journal

  journal

 5. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca . 2020. Vol. 87, no. 2  - s. 75-136   [1, currently available 0, at library only 1]
  References
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ARTICLES
  2020:
  Porovnání traumatologického triážního systému v přednemocniční péči založeného na klinických parametrech s ISS skóre u těžce zraněných pacientů v České republice (0.0-)
  journal

  journal

 6. C 89
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca  - Praha  : Galén . Obmesačník  ISSN 0001-5415
  Roky odberu
  1951-
  Numbers
  2020: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-)
  2019: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
  2018: 1 (10.2-), 2 (10.4-), 3 (10.6-), 4 (10.8-), 5 (10.10-), 6 (10.12-)
  2017: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
  2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
  2015: 1 (15.2-), 2 (15.4-), 3 (15.6-), 4 (15.8-), 5 (15.10-), 6 (15.12-)
  2014: 1 (28.2-), 2 (28.4-), suppl. (30.5-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
  2013: 1 (28.2-), suppl. (1.4-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
  2012: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
  2011: suppl. (0.0-), 1 (1.1-), 2 (27.4-), 3 (29.6-), 4 (31.8-), 5 (27.10-), 6 (29.12-)
  2010: suppl. (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
  2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
  2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
  2007: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-), suppl. 1 (31.12-)
  2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2002: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
  1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
  1995: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1994: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1993: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  journal

  journal

 7. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca . 2019. Vol. 86, no. 6  - s. 381-456   [1, currently available 0, at library only 1]
  References
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  journal

  journal

 8. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca . 2019. Vol. 86, no. 5  - s. 313-372   [1, currently available 0, at library only 1]
  References
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ARTICLES
  2019:
  Bilaterálna traumatická luxácia bedrových kíbov po autonehode? (0.0-)
  journal

  journal

 9. journal

  journal