Search results

 1. XXXI. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou venovaná 55. výročiu založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov : 3. - 4. október 2008, Poprad, MsÚ mesta Poprad a hotel Satel  - [S.l.]  : [s.n.] , [2008]  - 20 s.   [1, currently available 1]
  book

  book

 2. 100 years anniversary of University Hospital Královské Vinohrady : the Czech Medical Association of J. E. Purkyně - Society of Aesthetic Surgery, the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Praha, University Hospital Královské Vinohrady, Praha give 3rd central European advanced course on aesthetic surgery and Czech national symposium with international participation  - [S.l.  : s.n. , 2002]  - 23 s.   [1, currently available 1]
  book

  book

 3. 10 rokov účasti NRC pre mikrobiológiu životného prostredia v medzinárodných programoch  / Sirotná, Z. ... [et al.] .  XIII. vedecko - odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : 15. 3. 2016, Bratislava . - ISBN 978-80-89797-12-7 . - S. 45  
  Z 1910
  article

  article

 4. 13. celoštátna konferencia dialyzačných a transplantačných pracovníkov : súhrny, Bardejovské kúpele, 30.9.-3.10.1990  - [S.l.  : s.n. , 1993]  - nestr.   [1, currently available 1]
  book

  book

 5. 20. konferencia Syntéza a analýza liečiv poriadaná na pamiatku Dr. Ing. Oldřicha Hanča, DrSc. 22.-25.10.1990, Vysoké Tatry, Stará Lesná : súhrny prednášok a plagátových zdelení  - [S.l.  : s.n. , 1993]  - nestr.   [1, currently available 1]
  book

  book

 6. 20 rokov plošného nákupu bezpečných koncentrátov koagulačných faktorov v SR  / A. Bátorová, Ľ. Hlinková .  4. hemofilické dni s medzinárodnou účasťou : 19. - 20. apríl 2012, Bratislava, Hotel Gate One : abstrakty prednášok . - S. 17-18  : ilustr., graf  
  Z 1563, Z 1564
  article

  article

 7. 21. konferencia Syntéza a analýza liečiv : poriadaná pri príležitosti 20. výročia založenia Výskumného ústavu liečiv v Modre, 7.-10.9.1992, Modra  - [S.l.  : s.n. , 1992]  - nestr.   [1, currently available 1]
  book

  book

 8. 22. Celostátní nefrologický kongres s mezinárodní účastí : Abstrakta. Olomouc, 3.-5. června 1992  - [S.l.  : s.n. , 1993]  - 126 s.   [1, currently available 1]
  book

  book

 9. 30-dňová mortalita u pacientov s podozrením na pľúcnu embóliu  / Petrovič T. .  XXVI. Slovenský angiologický kongres : 27. - 29. septembra 2018 : Hotel Partizán, Tále, Nízke Tatry . - ISBN 978-80-570-0286-4 . - S. 29  
  Z 2111
  article

  article

 10. 33. onkologické dni v Bratislave a 7. konferencia SZP : abstrakty. Pri príležitosti 50. výročia založenia Onkologického ústavu v Bratislave v dňoch 9.-11. októbra 1996  - [S.l.  : s.n. , 1996]  - 45 s.   [2, currently available 2]
  book

  book