Search results

 1. 52. kongres Európskej asociácie pre štúdium diabetu : 12.–16. 9. 2016, Mníchov, Nemecko  / Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner, Ján Murín .  Forum diabetologicum. - ISSN 1805-3807 . - Roč. 5, č. 3 (2016), s. 171-173  : ilustr., tab.  
  C 3133
  article

  article

 2. A čo ďalej s osteoporózou z pohľadu ortopéda?  / Alena Mosnárová, Jela Macháčová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Bone Academy 2016 : 21. jún 2016, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [august 3] (2016), s. 12-14  : ilustr., fareb. grafy, fotogr., obr., tab.  
  CP 2939K
  article

  article

 3. Adherencia z pohľadu diabetológa  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Sleróza multiplex : Workshop pre SM špecializované sestry : 23. september 2016, Bratislava . Zimné dni sclerosis multiplex : 9. - 10. december 2016, Liptovský Mikuláš. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [marec 2] (2017), s. 27-28  : ilustr., fareb. grafy  
  CP 2939K
  article

  article

 4. Aktuality CHOCHP : Odborný program  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 1. kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti : XXII. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov : Aktuality CHOCHP : 4. - 6. máj 2016, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 2] (2016), s. 3-6 a 8-10  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr.  
  CP 2939K
  article

  article

 5. Anatómia v historických obrazoch - jubilejný X. Ladzianskeho deň  / Kubíková Eliška .  Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551 . - Roč. 7, č. 1-2 (2017), s. 38  : ilustr., fotogr.  
  C 2879
  article

  article

 6. Annual Neuroscience Dialogue 2016 : odborný program  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Annual neuroscience dialogue 2016 : 13. -14. máj 2016, Donovaly : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 4] (2016), s. 3-30  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  article

  article

 7. 19th Annual update on pediatric and congenital cardiovascular disease (24.2. - 28.2.2016, Orlando, USA)  / Škrak P. .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 25, no. 3 (2016), s. 258-262  
  C 2635
  article

  article

 8. Antikoagulácia u pacientov s NVFP a valvulopatiou  / pripravila: Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION-PRO Real World data 2016 : 29. - 30. apríl 2016, Tále. - ISSN 1336-4871 . - č. Extra [august 1] (2016), s. 17-19  : ilustr., fareb., fotogr., sch.  
  CP 2939K
  article

  article

 9. Antikoagulácia vo vzťahu k moderným terapeutickým postupom : antikoagulačná liečba v kontexte katétrovej ablácie  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 6. - 8. október 2016, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2016), s. 23-25  : ilustr., fareb., obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  article

  article

 10. Antikoagulácia vo vzťahu k moderným terapeutickým postupom : antikoagulačná liečba u pacientov s valvulopatiou  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 6. - 8. október 2016, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 10 (2016), s. 26-27  : ilustr., fareb., fotogr., obr., tab.  
  CP 2939K
  article

  article