Search results

 1. TitleAké sú zmeny v koncentrácii LP(A), APO B100 a lipidov u žiakov základných škôl s nadváhou?
  Author infoKoprovičová Judita, Petrášová Darina, Kuchta Milan
  Author Koprovičová Judita
  Co-authors Petrášová Darina
  Kuchta Milan
  Corporation Slovenská spoločnosť klinickej biochémie. Zjazd 7., 2006, Bratislava
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 2974
  Source Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 11, č. 1-2 (2006), s. 89-90  : ilustr., tab.
  systematics616-056.257-053.2 * 616.153-074 * 061.3
  MeSH Subject hyperlipidémie : dieťa
  nadváha : dieťa
  apolipoproteíny A : krv : dieťa
  apolipoproteín B-100 : krv : dieťa
  cholesterol : krv : dieťa
  triglyceridy : krv : dieťa
  HDL cholesterol : krv : dieťa
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 2. TitleAlcohol consumption and changes in plasma lipids and lipoproteins - Slovak regional study
  Author infoL. Turecký ... [et al.]
  Co-authors Turecký Ladislav
  Chandoga Ján 1950-
  Mikulecký Miroslav 1927-2015
  Macejka Jozef
  Hocman G.
  Uhlíková Eva
  Corporation Slovenská spoločnosť klinickej biochémie. Zjazd 6., 2004, Ľubovnianske kúpele - Stará Ľubovňa, Slovensko
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 2974
  Source Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Bratislava : MAPA Slovakia . - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 68-69  : Obr.
  systematics613.81:612.123(437.6):061.3
  MeSH Subject pitie alkoholu
  alkoholizmus
  cholesterol : krv
  HDL cholesterol : krv
  LDL cholesterol : krv
  apolipoproteíny : krv
  triglyceridy : krv
  Headings Geogr. Slovensko
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 3. TitleApolipoproteíny C-II, C-III a B100 u mužov s nadváhou a obezitou stredného veku
  Par.titleThe apolipoproteins C-II, C-III A B100 in men with overweight and obesity of middle age
  Author infoJudita Koprovičová, Jozef Kollár
  Author Koprovičová Judita
  Co-authors Kollár Jozef 1932-2018
  NoteRes. angl., slov.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 2971
  Source Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika . - Roč. 8, č. 2 (2004), s. 3-7  : Tab.
  systematics616-056.275-07:616.153-074
  MeSH Subject muži : ľudia stredného veku
  obezita
  apolipoproteíny B : krv
  apolipoproteíny C : krv
  cholesterol : krv
  HDL cholesterol : krv
  triglyceridy : krv
  Subj. Headings nadváha
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 4. TitleAterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení
  Author infoBranislav Vohnout
  Author Vohnout Branislav
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2016 . - Č. 12 (2016), s. 13-18  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.
  Event keywords Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS. Výročná konferencia ( 37. : 2016 : Starý Smokovec - Vysoké Tatry, Slovensko )
  MeSH Subject dyslipidémie : farmakoterapia : patofyziológia : komplikácie
  LDL cholesterol : krv
  HDL cholesterol : krv
  triglyceridy : krv
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  fenofibrát : použitie terapeutické
  choroby kardiovaskulárne
  choroba srdca, ischemická
  riziko
  Subj. Headings dyslipidémia aterogénna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleAterogénny index plazmy vo vzťahu k intimo-mediálnej hrúbke karotíd a parametrom artériovej tuhosti u adolescentov s nadváhou a obezitou
  Par.titleAtherogenic index of plasma in relation to carotid intimal-medial thickness and the parameter of rigidity in adolescents with overweight and obesity
  Author infoEva Joppová ... [et al.]
  Co-authors Joppová Eva
  Kočišová Denisa
  Kuchta Milan
  Nováková Božena
  Schusterová Ingrid
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3072
  Source Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X. - Bratislava : A-medi management , 2016 . - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 5-9  : ilustr., obr., tab.
  MeSH Subject ateroskleróza : krv : ultrasonografia
  lipidy : krv
  HDL cholesterol : krv
  LDL cholesterol : krv
  hrúbka karotickej artérie, intimo-mediálna
  tuhosť cievnej steny
  rezistencia inzulínová
  tlak krv
  antropometria
  obezita : krv
  nadváha
  adolescent
  Subj. Headings index plazmy aterogénny
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 6. TitleDobrý a zlý cholesterol
  Corporation Redakcia Cardio magazín
  Sign.C 3080
  Source Cardio magazín, srdcu blízky. - ISSN 1337-0537. - Bratislava : Reklamná agentúra Svetlonos , 2008 . - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 58
  MeSH Subject LDL cholesterol : krv
  HDL cholesterol : krv
  ateroskleróza
  choroby kardiovaskulárne
  faktory rizikové
  hypolipidemiká
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  Subj. Headings statíny * rosuvastatín * ezetimib * hodnoty cholesterolu v krvi odporúčané
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 7. TitleDruhý svetový kongres klinickej lipidológie
  Subtitle5. - 7. 12. 2014, Viedeň, Rakúsko
  Author infoJozef Turay
  Author Turay Jozef 1948-
  Sign.C 2971
  Source Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253. - Košice : UPJŠ LF , 2014 . - Roč. 18, č. 3-4 (2014), s. 669-670
  Event keywords World Congress on Clinical Lipidology. Kongres ( 2. : 2014 : Viedeň, Rakúsko )
  MeSH Subject hypolipidemiká : použitie terapeutické
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  protilátky monoklonálne : použitie terapeutické
  HDL cholesterol : krv
  hyperlipoproteinémia typu II
  kongresy ako téma
  Subj. Headings statíny * remnanty lipoproteínne * intolerancia statínová * register familiárnej hypercholesterolémie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 8. TitleEffekt von Fenofibrat (Lipidil) auf die postprandiale Fettsynthese bei Patienten mit Gemischter Hyperlipoproteinämie
  Author infoCornelia Benninghoff
  TitleÚčinok fenofibrátu (lipidilu) na postprandiálnu syntézu tukov u pacientov so zmiešanou hyperlipoproteinémiou
  Author Benninghoff Cornelia
  Issue dataHamburg : Universität , 1999. - 132 s. : il.
  NoteBibliogr. odkazy. - Dátum obhájenia 29.02.2000
  systematics615.272.4.015:616.153.915+616.153.96-085.272.4(043.3)
  MeSH Subject fenofibrát : farmakológia
  obdobie postprandiálne : účinky liekov
  tuky : metabolizmus : farmakológia
  hyperlipoproteinémie : metabolizmus : farmakoterapia
  diabetes mellitus
  intolerancia glukózy
  apoproteíny : krv
  HDL cholesterol : krv
  dizertácie vedecké ako téma
  LanguageGerman
  CountryGermany
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDizertačné práce atestačné (zahraničné)
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  D 31289
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 9. TitleEinflussfaktoren der Restenose nach koronarer Rotablation
  SubtitleeineAnalyse des Lipid-, Gerinnungs- und Glukosestoffwechsels
  Author infoKai Hammerschlag
  TitleFaktory ovlyvňujúce zostatkovú stenózu po rotačnej ablácii. Analýza metabolizmu lipidov, glukózy a koagulácie (krvi)
  Author Hammerschlag Kai
  Issue dataHamburg : Universität , 1995. - 82 s. : grafy, tab.
  NoteDátum obhájenia 20.02.1996
  systematics616.132.2-004.6-089.819-037:612.015.3:577.1(043.3)
  MeSH Subject angioplastika koronárna balóniková
  choroba koronárnych artérií : chirurgia : komplikácie : diagnostika
  prognóza
  metabolizmus
  lipidy : krv
  HDL cholesterol : krv
  fibrinogén : krv
  fruktóza : analógy a deriváty : krv
  C-peptid : krv
  dizertácie vedecké ako téma
  elektrokoagulácia
  lipoproteíny : krv
  cholesterol : krv
  triglyceridy : krv
  fosfolipidy : krv
  plazminogén : krv
  aktivátory plazminogénu : krv
  inaktivátory plazminogénu : krv
  kyselina askorbová : krv
  vitamín E : krv
  LanguageGerman
  CountryGermany
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDizertačné práce atestačné (zahraničné)
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  D 30502
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 10. TitleFasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points—a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
  TitlePôst sa bežne nevyžaduje na stanovenie profilu lipidov: klinické a laboratórne aspekty vrátane vyznačenia odporúčaných hodnôt - stanovisko k spoločnému konsenzu Európskej spoločnosti aterosklerózy a Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny
  Corporation Redakcia Ateroskleróza
  NoteBorge G. ... [et al.] European Heart Journal, vol. 37, no. 25 (2016), s. 1944-1958. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 2971
  Source Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253. - Košice : UPJŠ LF , 2016 . - Roč. 20, č. 1-2 (2016), s. 893-903
  MeSH Subject lipidy : krv
  LDL cholesterol : krv
  HDL cholesterol : krv
  lipoproteíny : krv
  triglyceridy : krv
  hodnoty referenčné
  hladovanie
  jedenie
  choroba srdca, ischemická
  choroby kardiovaskulárne
  hodnotenie rizika
  smernice a praktické odporúčania ako téma
  Subj. Headings lipidy krvné nalačno * lipidy krvné po jedle
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES