Search results

Records found: 39  
Your query: MeSH Keywords = "bunky fyziológia"
 1. Title<The second> Japan conference on endometriosis: Biology of endometrium versus endometriosis
  Subtitleproceedings of the 2nd Japan conference on endometriosis, Hakone Prince Hotel, Kanagawa, Japan, May 8, 1999
  Author infoguest editors H. Hoshiai, Y. Taketani, N. Terakawa
  Title2. japonská konferencia o endometrióze. Biológia endometria versus endometrióza. Prednášky z 2. japonskej konferencie o endometrióze, Hakon Prince Hotel, Kanagawa, Japonsko, 8.5.1999
  Another authors Hoshiai H. (Editor)
  Taketani Y. (Editor)
  Terakawa N. (Editor)
  ISBN3-8055-6987-4
  Year, No.Vol. 48 Suppl. 1 (1999)
  Issue dataBasel : Karger , 1999. - 58 s.
  Edition Gynecologic and Obstetric Investigation ; Suppl. 1, ISSN 0378-7346
  Chapters, articles
  systematics618.145-007.415-07-08
  MeSH Subject endometrium : patofyziológia : patológia : cytológia
  progesterón : fyziológia
  delenie bunky : fyziológia
  neovaskularizácia fyziologická
  neovaskularizácia patologická : patofyziológia
  endometrióza : patológia : patofyziológia : diagnostika
  nádory endometria
  biopsia
  testy diagnostické rutinné
  kongresy ako téma : Japonsko
  LanguageEnglish
  CountrySwitzerland
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2046
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only
 2. TitleB cell activating factor, its role in autoimmunity, and targeting in autoimmune diseases
  Author infoKrivosikova M ... [et al.]
  TitleFaktor aktivujúci B-bunky, jeho úloha pri autoimunite a terapii autoimunitných chorôb
  Co-authors Krivošíková Monika
  Dallos Tomáš 1977-
  Maslinski W.
  Buc Milan 1944-
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl.
  Sign.C 526
  Source Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248. - Bratislava : Slovak Academic Press , 2009 . - Vol. 110, no. 3 (2009), s. 137-145  : ilustr., obr.
  MeSH Subject faktor aktivujúci B-bunky : fyziológia : imunológia : použitie terapeutické
  autoimunita
  choroby autoimunitné : patofyziológia : terapia
  artritída reumatoidná : terapia
  Form, Genre prehľad
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. TitleBiofysika
  Subtitleúvod do fysikální analysy biologických systémů a soustav
  Author infoWalter Beier; prekl. z nem. Iška Hauzar, Karel Zeman, vedec. red. Vladimír Drášil, rec. Jaroslav Drobník, red. Eva Hrubantová, techn. red. Daniela Jaxa-Roženová
  Author Beier Walter
  Another authors Hauzar Iška (Translator)
  Zeman Karel (Translator)
  Drášil Vladimír (Editor)
  Drobník Jaroslav (Recenzent)
  Hrubantová Eva (Proofreader)
  Jaxa-Roženová Daniela (Proofreader)
  Issue dataPraha : Academia , 1974. - 361 s. : il.
  NoteObsahuje bibliogr. odkazy a register
  Chapters, articles
  systematics61:577.3
  MeSH Subject biofyzika
  fyziológia
  biológia molekulárna
  výskum
  analýza systémová
  bunky : fyziológia
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 5155
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 4. TitleDie Signaltransduktion über Rap-1/ B-Raf wird in humanen Inselzellen durch Glucose und das Glucagon ähnliche Peptid-1 (GLP-1) aktiviert
  Author infoJutta Christina Claudia Trümper
  TitlePrenos signálu prostredníctvom rap-1/ B-raf je v ľudských bunkách Langerhansenových ostrovčekov aktivovaný glukózou a peptidom 1 podobným glukagónu
  Author Trümper Jutta Christina Claudia 1977-
  Issue dataMarburg : Philipps-Universität , 2006. - 94 s. : ilustr., grafy, 21 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Zoznam použitých skratiek. - Dátum obhájenia: 20. apríla 2006
  Chapters, articles
  systematics616.379-008.64-092.4(043.3) * 577
  MeSH Subject Langerhansove bunky : fyziológia : metabolizmus
  transdukcia signálna
  glukóza : metabolizmus
  peptid 1 podobný glukagónu : metabolizmus
  proteíny ras, aktivujúce GTP-ázu : metabolizmus
  proteíny rap1, viažuce GTP : metabolizmus
  proteínkinázy aktivované mitogénmi : metabolizmus
  Form, Genre dizertácia vedecká
  LanguageGerman
  CountryGermany
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDizertačné práce atestačné (zahraničné)
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  D 32347
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 5. TitleEthanol fermentation at high cell concentrations
  Author infoJ. Pátková ... [et al.]
  TitleEtanolová fermentácia vo vysokej koncentrácii v bunke
  Co-authors Pátková J.
  Another authors Ciesarová Z. (Author)
  Šmogrovičová D. (Author)
  Domény Z. (Author)
  Corporation Annual conference of yeasts 27., 1998, Smolenice, Slovensko
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 1206
  Source Folia microbiologica : international journal for basic, environmental and applied microbiology. - ISSN 0015-5632 . - Roč. 44, č. 1 (1999), s. 109
  systematics577.15:547.262:576.3:061.3
  MeSH Subject fermentácia : genetika : imunológia : fyziológia
  etanol : analýza : použitie diagnostické
  dusík : analýza : chémia : izolácia a purifikácia
  línia bunková : klasifikácia : metabolizmus
  prežívanie bunky : fyziológia : účinky liekov
  kongresy ako téma
  LanguageEnglish
  CountryCzech Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. TitleEvaluation of TNF superfamily molecules release by neutrophils and B leukemic cells of patients with chronic B - cell lymphocytic leukemia
  Author infoJ. Sawicka-Powierza ... [et al.]
  TitleVyhodnotenie uvoľnenia molekúl superskupiny TNF neutrofilmi a B leukemických buniek u pacientov s chronickou B - bunkovou lymfocytovou leukémiou
  Co-authors Sawicka-Powierza J.
  Jablonska E.
  Kloczko J.
  Piszcz J.
  Garley M.
  Ratajczk-Wrona W.
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl.
  Sign.C 720
  Source Neoplasma : journal of experimental and clinical oncology. - ISSN 0028-2685. - Bratislava : AEPress , 2011 . - Vol. 58, no. 1 (2011), s. 45-50  : ilustr., grafy, tab.
  MeSH Subject leukémia lymfocytová B-bunková chronická : imunológia : patológia
  neutrofily : sekrécia
  faktory nekrotizujúce nádory : analýza : krv
  faktor aktivujúci B-bunky : fyziológia : krv
  B-lymfocyty
  TRAIL : krv
  ELISA
  western blotting
  Subj. Headings B-bunky leukemické * BAFF
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 7. TitleFarmakologická cytoprotekcia CNS
  Par.titlePharmacologic cytoprotection of central nervous system
  Author infoB. Sániová
  Author Drobná Sániová Beata 1948-
  NoteRes. angl., slov.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 526
  Source Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 100, č. 3 (1999), s. 156-160
  systematics616.831-005.4
  MeSH Subject ischémia mozgu : etiológia : patofyziológia : terapia
  smrť bunky : fyziológia
  poškodenie reperfúzne : klasifikácia
  resuscitácia : metódy : využitie
  blokátory vápnikových kanálov : aplikácia a dávkovanie : použitie terapeutické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. TitleCharakterisierung und Computersimulation von Desensitivierungsmechanismen in Maus-Leydigzellen
  Author infoJens Ulrich Würthner
  TitleCharakteristika a počítačová simulácia mechanizmov desenzibilácie v myších Leydigových bunkách
  Author Würthner Jens Ulrich
  Issue dataHamburg : Universität , 1996. - 162 s. : fotogr., graf., obr., tab.
  NoteDátum obhájenia 02.07.1996
  Chapters, articles
  systematics616.681:612(043.3)
  MeSH Subject Leydigove bunky : fyziológia
  desenzibilizácia imunologická
  zvieratá laboratórne
  myši
  simulácia počítačová
  dizertácie vedecké ako téma
  LanguageGerman
  CountryDB
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDizertačné práce atestačné (zahraničné)
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  D 30324
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 9. TitleInšpirácia prichádzajúca z prírody: prevenciou proti rakovine
  Author infoAdriána Pénzesová
  Author Pénzesová Adriána
  Sign.CD 59
  Source Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X. - Bojnice : Unipharma , 2022 . - Roč. 27, č. 3 (2022), s. 28-30  : ilustr., fareb., fotogr., obr.
  MeSH Subject nádory : prevencia a kontrola
  NK bunky : fyziológia : imunológia
  inozitol
  kyselina fytová
  Subj. Headings inozitolhexafosfát * inozitoltrifosfát
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 10. TitleInternational review of cytology
  Subtitlea survey of cell biology
  Author infoedit. K. W. Jeon, M. Friedlander
  TitleMedzinárodný prehľad cytológie, prehľad celulárnej biológie
  Another authors Jeon K. W. (Editor)
  Friedlander Martin (Editor)
  ISBN0-12-364526-3
  Issue dataSan Diego : Academic Press , 1991. - vii, 307 s.
  Chapters, articles
  systematics576.3:581.12
  MeSH Subject bunky : fyziológia
  klasifikácia
  rastliny
  proteíny : sekrécia
  neuropeptidy
  glykozylácia
  epitel
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSeriálové monografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 41691
  sklad Rovinka - monografické dokumenty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.