Search results

 1. Title10. európska konferencia o hypertenzii
  Author infoMarian Sninčák
  Author Sninčák Marian
  Corporation Európska hypertenziologická spoločnosť. Konferencia 10., 2000, Göteborg, Švédsko
  Sign.C 3003
  Source Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139 . - Roč. 2, č. 3 (2000), s. 53-58
  systematics616.12-008.331.1:061.3
  MeSH Subject kongresy ako téma
  hypertenzia : klasifikácia : farmakoterapia
  faktory rizikové
  tlak krvný
  choroba srdca, ischemická : diagnostika : etiológia
  infarkt myokardu : klasifikácia : komplikácie
  artérioskleróza : diagnostika : etiológia
  Subj. Headings konferencie * hypertenzia * faktory rizikové * tlak krvný * ischémia myokardu * infarkt myokardu * ateroskleróza
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 2. Title14. pracovná konferencia Americkej spoločnosti pre hypertenziu, New York
  Author infoJán Murín
  Author Murín Ján 1949-
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 8, č. 5 (1999), s. K/C 1-K/C 2
  systematics616.12-008.331.1:061.3
  Event keywords American Society of Hypertension. Pracovná konferencia ( 14. : 1999 : New York, New York )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  hypertenzia : komplikácie : terapia
  choroba srdca, ischemická : terapia
  fibrilácia predsiení : úmrtnosť : etiológia
  diabetes mellitus : komplikácie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 3. Title3. európsky meeting o kalciových antagonistoch, Amsterdam (29.10.-31.10.1997)
  Author infoGabriel Kamenský
  Author Kamenský Gabriel
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 7, č. 1 (1998), s. K/C5-K/C7
  systematics615.225.2:061.3
  Event keywords Európsky meeting o kalciových anatagonistoch ( 3. : 29.-31.10.1997 : Amsterdam, Holandsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  blokátory vápnikových kanálov : použitie terapeutické : účinky nežiaduce
  hypertenzia : farmakoterapia
  hypertrofia : farmakoterapia
  choroba srdca, ischemická : farmakoterapia
  antihypertenzíva : použitie terapeutické : účinky nežiaduce
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 4. Title8. medzinárodný kongres kardiovaskulárnej farmakoterapie
  Author infoAndrej Dukát
  Author Dukát Andrej 1950-
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 8, č. 4 (1999), s. K/C 1-K/C 2
  systematics616.12-085:615.22:061.3
  Event keywords Medzinárodný kongres kardiovaskulárnej farmakoterapie ( 8. : 1999 : Amsterdam, Holandsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  hypertenzia : farmakoterapia
  zlyhávanie srdca : farmakoterapia
  choroba srdca, ischemická : farmakoterapia
  infarkt myokardu : farmakoterapia
  diabetes mellitus : komplikácie
  látky kardiovaskulárne : aplikácia a dávkovanie : farmakológia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleAbciximab a klopidogrel pri perkutánnej koronárnej intervencii
  Author infozo zahraničnej odbornej tlače vybral Štefan Kišoň
  Author Kišoň Štefan
  NoteKastrati Adnan et al. The New England Journal of Medicine, vol. 350, 2004, s. 232-238
  Sign.CD 59
  Source Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 11, č. 11 (2006), s. 31
  systematics615.273 * 616.127-005.4-08
  MeSH Subject choroba srdca, ischemická
  inhibítory agregácie trombocytov
  skúšanie randomizované kontrolované ako téma
  komplex trombocytových glykoproteínov GPIIb-IIIa : antagonisty a inhibítory
  Form, Genre abstrakty
  Subj. Headings klopidogrel * abciximab * intervencie perkutánne koronárne
  Additional Variant TitlesA clinical trial of abciximab in elective percutaneous coronary intervention after pretreatment with clopidogrel
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 6. TitleAcquired heart diseases (ischemic, non-ischemic) in Magnetic Resonance Imaging, 9-year experience of our department
  Par.titleZískané srdcové choroby (ICHS, non-ICHS) v MR obraze, 9-ročné skúsenosti nášho centra
  Author infoŠimková J. ... [et al.]
  Co-authors Šimková Jana
  Glézlová Andrea
  Neuschl Vladimír
  Berecová Zuzana
  Corporation Slovenská kardiologická spoločnosť. Kongres 22., 2017, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 2635
  Source Cardiology letters . XXII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti 5. - 6. október 2017 : program, súhrny, short communications. - ISSN 1338-3655. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť SLS , 2017 . - Vol. 26, no. S1 (2017), s. 25S
  MeSH Subject MRI : využitie
  choroby srdca : zobrazovanie diagnostické
  choroba srdca, ischemická : zobrazovanie diagnostické
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings choroby srdca neischemické - zobrazovanie diagnostické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 7. TitleACTION PRO - odborný program : manažment pacienta s FP a tripletnou liečbou
  Author infoDenisa Semková
  Co-authors Semková Denisa
  Bystriansky Adrián
  Urban Ľuboš
  Rybár Ivan
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2017 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 22-24  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch.
  Event keywords ACTION PRO. Odborné podujatie venované komplexnému manažmentu antikoagulačnej liečby u pacientov s fibriláciou predsiení ( 2017 : Jasná, Slovensko )
  MeSH Subject fibrilácia predsiení : farmakoterapia
  kombinácie liekové
  komorbidita
  choroba srdca, ischemická
  antikoagulanciá : použitie terapeutické
  inhibítory agregácie trombocytov : použitie terapeutické
  tromboembolizmus : prevencia a kontrola
  príhoda náhla cievna mozgová : prevencia a kontrola
  kyselina acetylsalicylová
  rivaroxaban
  Subj. Headings antikoagulanciá perorálne nové (NOAK) * klopidogrel
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 8. TitleActivation of aldehyde dehydrogenase-2 reduces ischemic damage to the heart
  Author infoPerez-Miller S., et al.
  TitleAktivácia aldehyd dehydrogenázy-2 znižuje ischemické poškodenie srdca
  Author Perez-Miller S.
  NoteRes. slov.
  Sign.C 2971
  Source Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253. - Košice : UPJŠ LF , 2010 . - Roč. 14, č. 1-2 (2010), s. 59-60
  MeSH Subject aldehyddehydrogenáza : metabolizmus
  poškodenie myokardu, reperfúzne : enzymológia : prevencia a kontrola
  choroba srdca, ischemická : enzymológia
  infarkt myokardu : enzymológia : etnológia
  etanol : metabolizmus
  kardiotoniká
  Subj. Headings látky kardioprotektívne * Alda-1 * ALDH2 - metabolizmus * mutácia ALDH2*2 * východoázijci
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 9. TitleAcute coronary syndromes management
  Subtitleproceedings of a meeting held in Cortona, Italy, in April 2005
  Author infoeds. Leonardo Bolognese, Roberto Ferrari; Roberto Ferrari
  TitleManažment akútnych koronárnych syndrómov, zborník zo stretnutia konaného v Cortone v Taliansku v apríli 2005
  Another authors Bolognese Leonardo (Editor)
  Ferrari Roberto (Author)
  Corporation European Society of Cardiology
  Acute coronary syndromes management. Stretnutie, 2005, Cortona, Taliansko
  ISSN1520-765X
  Year, No.Vol. 7 suppl. K (2005)
  Issue dataOxford, U.K. : Oxford University Press , 2005. - K40 s. : il., grafy, tab.
  Edition European Heart Journal ; suppl. K, ISSN 0195-668X
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  systematics616.127-005.4-08(063)
  MeSH Subject choroba srdca, ischemická : terapia
  angina pectoris, nestabilná : terapia
  infarkt myokardu : terapia
  komplex trombocytových glykoproteínov GPIIb-IIIa : antagonisty a inhibítory
  angioplastika koronárna balóniková
  stenty
  reperfúzia myokardu
  Form, Genre kongres
  LanguageEnglish
  CountryGreat Britian
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2385
  sklad Lazaretská: časopisy r. 2005-
  In-Library Use Only
 10. TitleAdenosine and cardioprotection: What can we learn from nature's genetic polymorphism?
  Author infoK. Skalova ... [et al.]
  TitleAdenozín a kardioprotekcia: čo sa možno naučiť z prirodzeného genetického polymorfizmu?
  Co-authors Skalová Katarína
  Another authors Luptak I. (Author)
  Turčáni Marián (Author)
  Hulín Ivan 1938- (Author)
  NoteRes. angl.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 526
  Source Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 103, č. 6 (2002), s. 187-193  : Obr.
  systematics616.12-008.46:615.22
  MeSH Subject adenozín : analýza : biosyntéza : použitie diagnostické
  choroba srdca, ischemická : diagnostika : prevencia a kontrola : patofyziológia
  látky protektívne : analýza : farmakokinetika
  AMP-deamináza : biosyntéza : genetika : použitie terapeutické
  mutácia : genetika
  polymorfizmus genetický : genetika
  testovanie biologické : metódy : trendy : využitie
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES