Search results

Records found: 7091  
Your query: MeSH Keywords = "lekárstvo"
 1. Title<XLVIII.> Dérerov memoriál
  Author infoI. Bielik
  Author Bielik Ivan 1954-
  Sign.C 480
  Source Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214. - Bratislava : HERBA , 2008 . - Roč. 57, č. 5 (2008), s. 226  : ilustr., fotogr.
  systematics616.1/.9 * 061.3
  Event keywords Dérerov memoriál ( 48. : 2008 : Bratislava, Slovensko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  lekárstvo interné
  ceny a ocenenia
  Extended TitleŠtyridsiaty ôsmy Dérerov memoriál
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 2. Title<XLVIII.> Dny nukleární medicíny
  SubtitleHradec Králové 15. - 17. září 2011
  sborník abstrakt
  Corporation Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
  Fakultní nemocnice Hradec Králové. Oddělení nukleární medicíny, Hradec Králové, Česko
  Dny nukleární medicíny. Kongres s medzinárodnou účastou 48., 2011, Hradec Králové, Česko
  ISBN978-80-87009-84-0 (brož.)
  Issue1. vyd.
  Issue dataHradec Králové : RNDr. František Skopec, CSc. - Nucleus HK , 2011. - 56 s. : ilustr., tab., 22 cm
  Chapters, articles
  systematics616-073:53.082.79(063)(048) * 615.849
  MeSH Subject lekárstvo nukleárne : trendy
  tomografia pozitrónová emisná
  rádiofarmaká
  nádory : diagnostika rádioizotopová
  Form, Genre kongres
  abstrakty
  Subj. Headings uzlina sentinelová
  LanguageCzech, Slovak
  CountryCzech Republic
  Copy count5, currently available 5
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1491
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  Z 1492
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  Z 1493
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  Z 1494
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  Z 1495
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 3. Title<XXVIII.> kongres Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu
  Author infoJ. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová
  Author Breza Ján 1948-
  Co-authors Bernadič Marián 1952-
  Mácová Želmíra
  Sign.C 2879
  Source Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť , 2018 . - Roč. 8, č. 1-2 (2018), s. 39  : ilustr., fotogr.
  Event keywords Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Kongres ( 28. : 2017 : Praha, Česko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  lekárstvo
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 4. Title<XXVIII.> Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí : XVIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů : 7rd Symposium on Advaces in Molecular Hematology
  Subtitle1. - 3. 6. 2014, Olomouc
  Corporation Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
  Česká asociace sester
  Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 28., 2014, Olomouc, Česko
  ISBN978-80-244-4099-6 (brož.)
  Issue1. vyd.
  Issue dataOlomouc : Univerzita Palackého v Olomouci , 2014. - 90 s., príl., 30 cm
  NoteRegister
  Chapters, articles
  MeSH Subject hematológia
  ošetrovateľstvo
  medicína molekulárna
  techniky klinické laboratórne
  Form, Genre kongres
  abstrakty
  program
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1768
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 5. Title<XXXIII.> Konsolidačná výročná konferencia VPL SLS : slávnostné otvorenie
  Author infoBranislav Janík
  Author Janík Branislav 1954-2017
  NotePrednášky z konferencie
  Sign.CP 2939
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXIII.> Konsolidačná výročná konferencia : 11. - 13. október 2012, Vysoké Tatry - Starý Smokovec. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : Ecopress , 2012 . - Č. 21 (2012), s. 3-16  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy
  Contains alsoStrategické smerovanie SZO k multidisciplinárnej primárnej zdravotnej starostlivosti a integrovanému poskytovaniu zdravotnej strostlivosti / Christine Beerepoot -- Výsledky SZO - vyhodnotenie primárnej starostlivosti na Slovensku / Sanne Snoeijs -- História odboru všeobecné lekárstvo na Slovensku pred rokom 1989 / Karol Herda -- Obdobie systematického oslabovania primárnej starostlivosti na Slovensku / Peter Lipták -- Odporúčania SZO pre rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku založené na výsledkoch vyhodnotenia SZO / Wienke Boerma -- Kľúčové finančné pohľady poisťovne na segment primárneho kontaktu, predovšetkým všeobecných lekárov pre dospelých / Alexander Paluch -- Postoj MZ SR k rozvoju primárnej starostlivosti na Slovensku / Mario Mikloši -- Odkiaľ a kam kráčaš, slovenský pacient / Viliam Bada -- Osud chronického pacienta na Slovensku / Peter Lipták -- Ako vnímame svoj osud my, pacienti / Eva Madajová -- Úlohy praktického lekárstva v ére starnutia populácie a multimorbidity / Hana Kubešová -- Aktuálna problematika odboru všeobecného lekárstva na Slovensku / Monika Palušková
  Event keywords Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS. Výročná konferencia ( 33. : 2012 : Vysoké Tatry - Starý Smokovec, Slovensko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  lekárstvo všeobecné : história : vzdelávanie
  starostlivosť zdravotná primárna : ekonomika : organizácia a riadenie : využitie
  hodnotenie výsledkov zdravotnej starostlivosti
  kvalita zdravotnej starostlivosti
  náklady na zdravotnú starostlivosť
  platba kapitačná
  lekári všeobecní
  služby zdravotné, pre starých ľudí
  lekárstvo preventívne
  služby zdravotné záchranné
  Svetová zdravotnícka organizácia
  Subj. Headings starostlivosť zdravotná primárna multidisciplinárna * pacienti chronickí polymorbídni
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. Title<XXXIII.> Snem Slovenskej lekárskej komory
  SubtitleBratislava, 20.-21. októbra 2017
  Corporation Redakcia Lekárnik
  Sign.CD 59
  Source Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X. - Bojnice : Unipharma , 2017 . - Roč. 22, č. 11 (2017), s. 55
  Event keywords Slovenská lekárska komora. Snem ( 33. : 2017 : Bratislava, Slovensko )
  MeSH Subject komory profesijné
  lekárstvo
  Subj. Headings informácie o podujatí
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 7. Title<XXXVII.> výročná konferencia SSVPL : úvod
  Corporation Redakcia Kompendium medicíny
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2016 . - Č. 12 (2016), s. 3  : ilustr., fareb., fotogr.
  Event keywords Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS. Výročná konferencia ( 37. : 2016 : Starý Smokovec - Vysoké Tatry, Slovensko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  lekárstvo všeobecné
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. Title<XXXVIII.> výročná konferencia SSVPL
  Subtitleúvod
  Corporation Redakcia Kompendium medicíny
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXVIII. výročná konferencia SSVPL : 12. - 14. október 2017, Starý Smokovec : výber prednášok. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2017 . - Č. 11 (2017), s. 3-4  : ilustr., fareb., fotogr.
  Event keywords Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS. Výročná konferencia ( 38. : 2017 : Starý Smokovec - Vysoké Tatry, Slovensko )
  MeSH Subject lekárstvo všeobecné
  starostlivosť zdravotná primárna
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  záznamy zdravotné elektronické
  kongresy ako téma
  Subj. Headings konferencia * vyhlásenie účastníkov konferencie * eHealth * zdravotníctvo elektronické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9. Title<XXXVIII.> výročná konferencia SSVPL
  SubtitleVysoké Tatry - Horný Smokovec, 12. - 14. október 2017
  zborník abstraktov
  Corporation Spoločnosť slovenských všeobecných praktických lekárov Slovenskej lekárskej spoločnosti
  Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS. Výročná konferencia 38., 2017, Horný Smokovec, Slovensko
  ISBN978-80-972285-3-8 (brož.)
  Issue data[Bratislava : FARMI-PROFI] , 2017. - 53 s. : tab., 21 cm
  NoteBibliogr. odkazy
  Chapters, articles
  MeSH Subject lekárstvo všeobecné
  Form, Genre kongres
  abstrakty
  LanguageEnglish, Slovak
  CountrySlovak Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 2041
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 10. Title1. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
  Subtitle16. a 27. apríl 2012, Košice, hotel Yasmin
  zborník abstraktov
  Corporation Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie
  Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie. Konferencia 1., 2012, Košice, Slovensko
  ISBN978-80-970999-1-6 (brož.)
  IssuePrvé vyd.
  Issue dataKošice : Lagarto s.r.o. , 2012. - 29 s. : ilustr., fotogr., grafy, tab., 21 cm
  Chapters, articles
  systematics615.849(063) * 616-006-085 * 535-34
  MeSH Subject onkológia radiačná : trendy
  rádioterapia : trendy
  lekárstvo nukleárne : trendy
  Form, Genre kongres
  LanguageCzech, Slovak
  CountrySlovak Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1571
  sklad Rovinka - monografické dokumenty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.