Search results

 1. TitleExpression of genes encoding IGFBPs, SNARK, CD36, and PECAM1 in the liver of mice treated with chromium disilicide and titanium nitride nanoparticles
  Author infoMinchenko D. O. ... [et al.]
  TitleExpresia génov kódujúcich proteíny IGFBP, SNARK, CD36 a PECAM1 v pečeni myši liečenej s nanočasticami disilicidu chrómu a nitridu titánu
  Co-authors Minchenko Dmytro O.
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl.
  Sign.C 1685
  Source Endocrine regulations. - ISSN 1210-0668. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology , 2017 . - Vol. 51, no. 2 (2017), s. 84-95  : ilustr., grafy, obr., sch.
  MeSH Subject nanočastice : použitie terapeutické : ultraštruktúra : toxicita
  titán
  chróm
  pečeň : účinky liekov : metabolizmus
  proteíny viažuce inzulínu podobný rastový faktor : genetika : metabolizmus
  proteín 1 viažuci inzulínu podobný rastový faktor
  proteín 2 viažuci inzulínu podobný rastový faktor
  proteín 3 viažuci inzulínu podobný rastový faktor
  proteín 4 viažuci inzulínu podobný rastový faktor
  proteín 5 viažuci inzulínu podobný rastový faktor
  proteínkinázy serín/treonín špecifické : genetika : metabolizmus
  molekula bunková adhezívna trombocytovo-endotelová 1 : metabolizmus
  antigény CD36 : metabolizmus
  reakcia polymerázová reťazová
  myši
  Subj. Headings nanočastice na báze disilicidu chrómu * nanočastice na báze nitridu titánu * genotoxicita
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 2. TitleGlobal and gene specific DNA methylation in breast cancer cells was not affected during epithelial-to-mesenchymal transition in vitro
  Author infoB. Smolkova ... [et al.]
  TitleCelková a génovo špecifická metylácia DNA v nádorových bunkách prsníka nebola ovplyvnená v priebehu epiteliálno-mezenchymálnej transformácie in vitro
  Co-authors Smolková Božena
  Miklikova Svetlana
  Horváthová Kajabová Viera
  Bábelová Andrea
  Zdurienčíková Martina
  Fridrichová Ivana
  Zmetáková Iveta
  Krivulčík Tomáš
  Kalinková L.
  Matúšková Miroslava
  Kučerová Lucia
  Dušinská Mária
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl.
  Sign.C 720
  Source Neoplasma : journal of experimental and clinical oncology. - ISSN 0028-2685. - Bratislava : AEPress , 2016 . - Vol. 63, no. 6 (2016), s. 901-910  : ilustr., grafy, obr.
  MeSH Subject nádory prsníka : genetika : metabolizmus : patológia
  DNA metylácia : genetika
  procesy epigenetické
  prechod epitelovo-mezenchýmový : genetika
  bunky kmeňové mezenchýmové : metabolizmus
  nanočastice : použitie terapeutické
  zlato
  línia bunková nádorová
  médiá kultivačné kondiciované
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 3. TitleNanočastice a liekové formy
  Author infoM. Žabka
  Author Žabka Marián 1951-2014
  Corporation Technologické dni. Súčasné trendy rozvoja liekových foriem 34., 2012, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 233
  Source Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172. - Bratislava : HERBA , 2012 . - Roč. 81, č. 9 (2012), s. 217
  MeSH Subject objavovanie liekov
  nanotechnológia
  formy liekové
  nanočastice : použitie terapeutické
  systémy pre cielený transport liečiva
  Form, Genre abstrakty
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 4. TitleNanofibrát v klinickej praxi - nový liečebný spôsob v liečbe dyslipoproteinémií
  Par.titleNanofibrate in clinical practice - a new modality in the treatment of dyslipoproteinaemia
  Author infoA. Dukát ... [et al.]
  Co-authors Dukát Andrej 1950-
  Wawruch Martin
  Mistríková Lucia
  Sabaka Peter
  Baláž Dávid
  Gavorník Peter 1948-
  Oravec Stanislav
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3114
  Source Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036. - Praha : Ambit Media , 2012 . - Č. 1 (2012), s. 11-13
  MeSH Subject dyslipidémie : farmakoterapia
  fenofibrát : použitie terapeutické
  nanočastice : použitie terapeutické
  formy liekové
  absorpcia
  skúšanie klinické ako téma
  výsledok liečby
  lipidy : krv
  hypolipidemiká
  dostupnosť biologická
  farmakoterapia kombinovaná
  Subj. Headings statíny inhibujúce HMG-CoA-reduktázy * nanofibrát * Tricor * Lipanthyl
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleNanohuba dokáže nasať toxíny
  Author infoBarbora Tinková
  Author Tinková Barbora
  NoteZdroj: www.21stoleti.cz
  Sign.C 3038
  Source Diabetik : vedieť viac znamená lepšie žiť. - ISSN 1336-0426. - Bratislava : Ecopress , 2013 . - Roč. 12, č. 7-8 (2013), s. 7  : ilustr., fotogr.
  MeSH Subject toxíny biologické : krv
  obeh krvný
  nanoštruktúry : použitie terapeutické
  nanočastice : použitie terapeutické
  Subj. Headings nanohuby
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 6. TitleNanotechnológie - úloha nab-paklitaxelu pri liečbe metastatického karcinómu prsníka
  Author infoViera Bencová
  Author Bencová Viera
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3069
  Source Onkológia. - ISSN 1336-8176. - Bratislava : SOLEN , 2012 . - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 105-107  : ilustr., tab.
  MeSH Subject nanočastice : použitie terapeutické
  nádory prsníka : farmakoterapia
  taxány : účinky nežiaduce
  rozpúšťadlá : účinky nežiaduce
  nanotechnológia : metódy
  vehikulá farmaceutické
  albumíny
  skúšanie klinické ako téma
  farmakoterapia kombinovaná
  bezpečnosť
  Subj. Headings karcinóm prsníka metastatický - farmakoterapia * nab-paklitaxel - aplikácia a dávkovanie - farmakokinetika - toxicita * paklitaxel
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 7. TitlePostrehy z kongresu ESC v Ríme
  Corporation Redakcia Lekárske listy
  NoteESC Congress News, Rím 2016
  Sign.CP 2939L
  Source Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Pediatria / geriatria. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2017 . - Č. 13 (2017), s. 12-13  : ilustr., fareb., obr.
  Event keywords European Society of Cardiology. Kongres ( 2016 : Rím, Taliansko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  choroby kardiovaskulárne : farmakoterapia : prevencia a kontrola
  nanočastice : použitie terapeutické
  ateroskleróza : farmakoterapia
  faktory sociálno-ekonomické
  riziko
  smernice a odporúčania ako téma
  dyslipidémie : diagnostika : terapia
  cholesterol : krv
  štýl životný
  ezetimib
  proproteín konvertáza 9 : antagonisty a inhibítory
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES