Search results

 1. TitleEzdravie: výzvy riadenia projektu a ich riešenia
  Author infoPeter Franko
  Author Franko Peter
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 9 (2018), s. 2-6
  MeSH Subject poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie : trendy
  technológie informačné
  organizácia a riadenie
  Subj. Headings eZdravie * eHealth * zdravotníctvo elektronické * projekt Elektronické služby zdravotníctva * implementácia do praxe
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleIschemická choroba srdca: denný chlieb praktického lekára, internistu a kardiológa
  Author infoĽubica Mokrá, Ján Murín
  Author Mokrá Ľubica
  Co-authors Murín Ján 1949-
  Sign.C 3071
  Source Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109. - Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia , 2009 . - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 34 a 36-39  : ilustr. (fareb.), fotogr.
  MeSH Subject choroba srdca, ischemická : diagnostika
  starostlivosť ambulantná
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  lekári rodinní
  lekárstvo interné
  starostlivosť predoperačná : využitie
  kardiológia : ľudia vyššieho veku
  Subj. Headings starostlivosť dispenzárna * dispenzarizácia * rozdelenie kompetencií
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitleAstmatik v škole
  Author infoPeter Čižnár
  Author Čižnár Peter
  NoteRes. slov.
  Sign.C 3009
  Source Alergo : alergia, astma, civilizačné ochorenia : časopis pre alergikov a astmatikov. - ISSN 1335-6194. - Bratislava : LB International . - Roč. 4, č. 3 (2003), s. 18-19  : Tab.
  systematics616.24-008.47-053.2:371.72
  MeSH Subject astma : diagnostika : etiológia : terapia : dieťa
  školy : dieťa
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  výchova telesná
  námaha fyzická : fyziológia : dieťa
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleKrok za krokom
  Subtitlepodiatria sa zaoberá chorobným stavom nohy, jej ošetrovaním a liečením
  Author infoAnna Fúrová, Ivana Bóriková
  Author Fúrová Anna
  Co-authors Bóriková Ivana 1962-
  NoteRes. slov.
  Sign.C 3038
  Source Diabetik : odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú a diabetologickú verejnosť. - ISSN 1336-0426. - Bratislava : LB International . - Roč. 2, č. 6 (2003), s. 24-28  : Tab.
  systematics616.379-008.64:617.58-002.44(437.6)
  MeSH Subject noha diabetická : etiológia : patológia
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  podiatria : klasifikácia : metódy : organizácia a riadenie
  vzdelávanie pacientov ako téma
  Headings Geogr. Slovensko
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleThe pedagogical aspects in the physical measurements provided in medicine
  Author infoE. Kukurova, E. Ferencova, M. Bernadic
  TitlePedagogické aspekty na fyzikálne merania poskytované v medicíne
  Author Kukurová Elena 1942-2013
  Co-authors Ferencová Elena 1948-
  Bernadič Marián 1952-
  NoteRes. angl.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 526
  Source Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 103, č. 2 (2002), s. 86-89  : ilustr., obr.
  systematics616-073-082
  MeSH Subject zobrazovanie diagnostické : metódy : trendy : využitie
  fyzika lekárska : klasifikácia : metódy
  techniky investigatívne
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  terapeutika : metódy
  inštrukcie programované ako téma
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 6. TitleCSAR a možnosti lékařského zabezpečení v podmínkách Armády ČR
  Author infoR. Verner
  Author Verner R.
  Corporation Medzinárodná konferencia vojenskej zdravotníckej služby. Zdravotnícke zabezpečenie bojových a nebojových pozemných a leteckých operácií, 2001, Košice, Slovensko
  Sign.C 3003
  Source Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139 . - Roč. 4, č. 1 (2002), s. 52
  systematics356.33:358.4:061.3
  MeSH Subject kongresy ako téma
  letectvo
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  stav vojnový
  práce záchranné : organizácia a riadenie
  Subj. Headings záchrana zostrelených leteckých osádok * územie nepriateľa * kurzy zdravotnícke
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleÚvaha nad právními problémy při poskytování zdravotní péče v léčebnách dlouhodobě nemocných
  Par.titleLegal problem considerations in health care delivery in long-term care facilities
  Author infoJ. Vondráček, L. Hronovská
  Author Vondráček Jan
  Co-authors Hronovská L.
  NoteRes. angl., čes.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 2999
  Source Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. - ISSN 1335-1850 . - Roč. 7, č. 4 (2001), s. 175-177
  systematics342.746:362.61:616-08
  MeSH Subject poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  hospice : sily pracovné : metódy : organizácia a riadenie
  zákonodarstvo medicínske : využitie
  hospitalizácia
  odmietnutie liečby pacientom : zákonodarstvo a právna veda
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 8. TitleStarostlivosť o postihnutých ľudí na Slovensku
  Author infoDaniela Bartošová
  Author Bartošová Daniela
  Corporation Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR. Medzinárodná konferencia, 5.-7.5.2000, Banská Bystrica
  NoteRes. slov.
  Sign.C 2981
  Source Humanita : časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky. - ISSN 1336-2208 . - Humanita plus 3 (2000), s. 1-2  : Fotogr.
  systematics362.2/.4(437.6):061.3
  MeSH Subject kongresy ako téma
  zdravotne postihnutí : klasifikácia : vzdelávanie
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  Rómovia : vzdelávanie
  psychológia pedagogická : klasifikácia : metódy : organizácia a riadenie
  Subj. Headings starostlivosť o postihnutých * integrácia sociálna * poradenstvo špeciálnopedagogické * centrá detské integračné * konferencie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 9. TitleHealthy regions
  Subtitlenew policies for a new century
  7th annual conference of the regions for health network in Europe
  Madeira, Portugal, 21-22 October 1999
  TitleZdravé regióny, nové stratégie pre nové storočie
  Issue dataCopenhagen : World Health Organization , 2000. - 13 s.
  Edition European health21. Target 20, Mobilizing partners for health
  European health21. Target 21, Policies and strategies for health for all
  systematics614.2(100)
  MeSH Subject politika zdravotnícka
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  Európa
  kongresy ako téma : Portugalsko
  Svetová zdravotnícka organizácia
  Subj. Headings Práca WHO
  LanguageEnglish
  CountryDenmark
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 2792
  sklad Rovinka - monografické dokumenty