Search results

Records found: 79  
Your query: MeSH Keywords = "poskytovanie zdravotnej starostlivosti metódy"
 1. Title10. slovenská CF konferencia s medzinárodnou účasťou
  Subtitlezborník prednášok s medzinárodnou účasťou
  6. - 7. november 2015 Košice
  Corporation Slovenská asociácia cystickej fibrózy
  Slovenská CF konferencia 10., 2015, Košice, Slovensko
  ISBN978-80-970357-3-0 (brož.)
  Issue dataKošice : Slovenská asociácia cystickej fibrózy , 2015. - 138 s. : ilustr., grafy, obr., tab., 21 cm
  Edition CF Plus Motýlik
  Chapters, articles Ako optimalizovať starostlivosť o chronicky chorých pacientov po 19. roku života?
  Deti a dospelí s CF - Bratislava
  Deti s CF - Banská Bystrica
  Deti s CF - Bratislava
  Deti s CF - Košice
  Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
  Diabetes mellitus spojený s CF z pohľadu detského diabetológa
  Doporučený postup plicní rehabilitace v České republice
  Dospelí s CF - Banská Bystrica
  Dospelí s CF - Bratislava
  Dospelí s CF - Košice
  Fyziatricko-edukačné pobyty v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci pre deti s cystickou fibrózou
  Chronická rinosinusitída a nosová polypóza pri cystickej fibróze
  Kašeľ - dve strany jednej mince
  Malnutrícia a transplantácia pľúc pri cystickej fibróze dospelých pacientov
  Manažment plodnosti u muža s CF
  Menej známe komplikácie cystickej fibrózy
  Mnoho tvárí cystickej fibrózy
  Možnosti využití Cough Assist při poruchách expektorace
  Nové pravidlá preskripcie enterálnej výživy
  Novšie biomarkery a celotelová DXA u pacientov s cystickou fibrózou
  Nutričný tím v CF centre v Košiciach
  PEG - z pohľadu chirurga - endoskopistu, ako základný predpoklad k plnej enterálnej výžive
  Pľúcna rehabilitácia pri CF v DFN Košice
  Prechod pacientov z detského CF centra do dospelého CF centra - doporučenia a naše skúsenosti
  Prechod starostlivosti a špecifiká starostlivosti o CF pacienta v dospelosti
  Preimplantačná genetická diagnostika cystickej fibrózy - primárna prevencia prenosu genetickej choroby do ďalšej generácie
  Pulmonary hypertension in children with cystic fibrosis
  Respiračná fyzioterapia u detí do 1. roka
  Skríning cystickej fibrózy - reálny prínos pre pacienta
  Tehotenstvo a cystická fibróza
  The variability of adherence in patients with cystic fibrosis
  Tuky vo výžive pacientov s CF: Viac ako len kalórie
  Úskalia v mikrobiologickej identifikácii burkholdérií
  20 rokov pacientskych CF organizácií na Slovensku
  25 rokov molekulárnej diagnostiky cystickej fibrózy na Slovensku - aktualizácia mutačného spektra
  MeSH Subject fibróza cystická : diagnostika : terapia : rehabilitácia
  strava, stravovanie a diéty : metódy
  registre
  komorbidita
  kašeľ : patofyziológia : diagnostika : terapia
  sinusitída : patofyziológia : farmakoterapia : chirurgia
  Burkholderia : izolácia a purifikácia
  regulátor vodivosti pri cystickej fibróze, transmembránový
  diagnostika predimplantačná : metódy
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : dieťa : dospelý
  adresáre ako téma
  fertilita
  organizácie neziskové : história
  adherencia k farmakoterapii
  dieťa
  dospelý
  Form, Genre kongres
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1908
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 2. Title17. kongres Medzinárodnej asociácie gerontológie
  Author infoŠtefan Krajčík
  Author Krajčík Štefan 1950-
  Sign.C 2999
  Source Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. - ISSN 1335-1850 . - Roč. 7, č. 3 (2001), s. 144
  systematics616-053.9:061.3
  Event keywords Medzinárodná asociácia gerontológie. Kongres ( 17. : 2001 : Vancouver, Kanada )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  geriatria : klasifikácia : organizácia a riadenie : metódy
  starnutie : patológia : fyziológia : psychológia
  starostlivosť sociálna verejná : trendy
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie : trendy
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. TitleAgent technology and e-Health
  Author infoeds. Roberta Annicchiarico, Ulises Cortés, Cristina Urdiales
  TitleAgentová technológia a eHealth
  Another authors Annicchiarico Roberta (Editor)
  Cortés Ulises (Editor)
  Urdiales Cristina (Editor)
  ISBN978-3-7643-8546-0 (brož.)
  Issue dataBasel : Brikhäuser Verlag , c2008. - 148 s. : ilustr., sch., tab., 24 cm
  Edition Whitestein series in software agent technologies and automatic computing
  NoteBibliogr. odkazy
  Chapters, articles
  systematics61:621.391
  MeSH Subject technológia
  informatika lekárska
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : využitie
  techniky pre podporu rozhodovania
  LanguageEnglish
  CountrySwitzerland
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSeriálové monografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 53905
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 4. TitleAlgoritmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  Document part2.. Liečba závislosti na tabaku
  Author infoJozef Kolář
  Author Kolář Jozef
  Sign.C 2835
  Source Pharma journal : lekárnický časopis. - ISSN 1335-0633. - Bratislava : PHARMA , 2008 . - Roč. 18, č. 3 (2008), s. 74 a 76-77 a 79  : ilustr., tab.
  systematics613.84
  MeSH Subject poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy
  fajčenie : účinky nežiaduce : prevencia a kontrola
  zanechanie fajčenia
  Subj. Headings interakcia liečivo - fajčenie * interakcie farmakokinetické * interakcie farmakodynamické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 5. TitleAmbulantní gynekológovia - aktuálne otázky
  Author infoDávid Martinický
  Author Martinický Dávid
  Sign.C 3071
  Source Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109 . - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 15-16 a 18-23  : fotogr.
  systematics618.1 * 616-084 * 614 * 061.3
  Event keywords Celoštátna vedecká pracovná schôdza SGPS SLS. Aktuálne otázky ambulantných gynekológov (dispenzarizácia pacientiek, štandardy hormónovej antikoncepcie) ( 9. : január 2006 : Bratislava, Slovensko )
  MeSH Subject gynekológia
  starostlivosť ambulantná
  antikoncepcia : metódy : normy a štandardy
  prevencia primárna : zákonodarstvo a právna veda : ekonomika
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy
  poistenie zdravotné
  Subj. Headings dispenzarizácia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. TitleAnalýza neonatálnej mortality a morbidity v SR 2002
  Author infoF. Bauer, G. Magyarová
  Author Bauer František 1950-
  Co-authors Magyarová Gabriela
  NoteRes. slov.
  Sign.C 2959
  Source Neonatologické zvesti. - ISSN 1335-2504. - Nové Zámky : NNPS . - Roč. 7, č. 2 (2003), s. 6-15  : Obr.
  systematics616-053.31-036.88(437.6)
  MeSH Subject neonatológia : štatistika a číselné údaje
  chorobnosť : novorodenec
  úmrtnosť : novorodenec
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : novorodenec
  choroby novorodencov : úmrtnosť
  abnormality vrodené : epidemiológia : úmrtnosť : novorodenec
  Headings Geogr. Slovensko
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 7. TitleAstmatik v škole
  Author infoPeter Čižnár
  Author Čižnár Peter
  NoteRes. slov.
  Sign.C 3009
  Source Alergo : alergia, astma, civilizačné ochorenia : časopis pre alergikov a astmatikov. - ISSN 1335-6194. - Bratislava : LB International . - Roč. 4, č. 3 (2003), s. 18-19  : Tab.
  systematics616.24-008.47-053.2:371.72
  MeSH Subject astma : diagnostika : etiológia : terapia : dieťa
  školy : dieťa
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  výchova telesná
  námaha fyzická : fyziológia : dieťa
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. TitleCSAR a možnosti lékařského zabezpečení v podmínkách Armády ČR
  Author infoR. Verner
  Author Verner R.
  Corporation Medzinárodná konferencia vojenskej zdravotníckej služby. Zdravotnícke zabezpečenie bojových a nebojových pozemných a leteckých operácií, 2001, Košice, Slovensko
  Sign.C 3003
  Source Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139 . - Roč. 4, č. 1 (2002), s. 52
  systematics356.33:358.4:061.3
  MeSH Subject kongresy ako téma
  letectvo
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : organizácia a riadenie
  stav vojnový
  práce záchranné : organizácia a riadenie
  Subj. Headings záchrana zostrelených leteckých osádok * územie nepriateľa * kurzy zdravotnícke
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9. TitleDilema - zrušiť či nezrušiť výmenné lístky
  Author infoJozef Klucho
  Author Klucho Jozef 1960-
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Iura Edition , 2010 . - Roč. 1, č. september - október (2010), s. 39-40
  MeSH Subject poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy
  manažment starostlivosti o pacienta
  Subj. Headings lístky výmenné
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 10. TitleDisease control priorities in developing countries
  Author infoeditors Dean T. Jamison ... [et al.]
  TitlePriority kontroly chorôb v rozvojových krajinách
  Another authors Jamison Dean T. (Editor)
  Breman Joel G. (Editor)
  Measham Anthony R. (Editor)
  Alleyne George (Editor)
  Claeson Mariam (Editor)
  Evans David B. (Editor)
  Jha Prabhat (Editor)
  Mills Anne (Editor)
  Musgrove Philip (Editor)
  ISBN0-8213-6179-1 (viaz.)978-0-821-36179-50-8213-6180-5 (e-ISBN)
  Issue2nd ed.
  Issue dataWashington, D.C. : World Bank , New York, N.Y. : Oxford University Press , 2006. - xlii, 1401 s. : ilustr. (niektoré fareb.), grafy, mp., schémy, tab., 29 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Register. - Skratky. - Slovník
  Chapters, articles
  systematics614(1-773) * 616/618 * 33
  MeSH Subject krajiny rozvojové
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : ekonomika : trendy
  analýza nákladov a výnosov
  výskum
  zdravie vo svete
  manažment choroby
  reforma zdravotnej starostlivosti
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 53420
  sklad Rovinka - monografické dokumenty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.