Search results

 1. TitleProfesionálne zvládanie lekárskych pochybení
  Corporation Redakcia Právo a manažment v zdravotníctve
  NotePrevzaté a redakčne upravené z: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170519124044.htm
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer , 2017 . - Roč. 8, č. 6 (2017), s. 22-23
  MeSH Subject pochybenie profesionálne
  omyly lekárske
  adaptácia psychologická
  psychológia sociálna : metódy
  terapia pomocou virtuálnej reality
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleProblémy pri voľbe povolania nadaných adolescentov a možnosti ich riešenia v procese kariérového poradenstva
  Par.titleProblems concerning gifted adolescents' career choice, and possibilities of their solution in the process of career counselling
  Author infoJana Ertlerová, Eva Vavráková
  Author Ertlerová Jana
  Co-authors Vavráková Eva
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2017 . - Roč. 51, č. 1 (2017), s. 20-32
  MeSH Subject poradenstvo pre voľbu povolania
  dieťa nadané : psychológia
  psychológia sociálna
  rozhodovanie
  správanie a mechanizmy správania
  adolescent
  Subj. Headings poradenstvo kariérové * výber povolania * perfekcionizmus * multipotencionalita * prieskum
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitleMysl, já a společnost
  Author infoGeorge Herbert Mead; [z angl. orig. ...] přel. Ondřej Fafejta
  Author Mead George Herbert 1863-1931
  Another authors Fafejta Ondřej (Translator)
  ISBN978-80-262-1180-8 (brož.)
  IssueVydání první
  Issue dataPraha : portál , 2017. - 247 s., 20 cm
  MeSH Subject psychológia sociálna
  behaviorizmus
  myslenie
  ego
  vzťahy medziľudské
  Form, Genre zborník
  Translation fromMind, self, and society. -, 1934
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58713
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 4. TitleDiagnostika sociálne znevýhodnených žiakov s ťažkosťami v učení - inkluzívny prístup
  Par.titleThe diagnostics of socially disadvantaged pupils with learning difficulties - inclusive approach
  Author infoViera Šilonová, Vladimír Klein
  Author Šilonová Viera
  Co-authors Klein Vladimír
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2017 . - Roč. 51, č. 2-3 (2017), s. 167-181
  MeSH Subject poruchy učenia : diagnostika : etiológia : dieťa
  inteligencia
  poruchy vývinové duševné
  diagnostika včasná
  vzdelávanie špeciálne
  psychológia sociálna
  dieťa
  Subj. Headings znevýhodnenosť sociálna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitlePoslušnost vůči autoritě
  Subtitleexperiment, který zpochybnil lidskou přirozenost
  Author infoStanley Milgram; [z angl. orig. ...] přel. Hana Antonínová
  Author Milgram Stanley 1933-1984
  Another authors Antonínová Hana (Translator)
  ISBN978-80-262-1238-6 (brož.)
  IssueVydání první
  Issue dataPraha : portál , 2017. - 238 s. : ilustr., fotogr., grafy, obr., sch., tab., 20 cm
  NoteBibliogr. odkazy
  MeSH Subject experimentovanie na ľuďoch, neterapeutické
  správanie a mechanizmy správania
  javy psychologické
  násilie
  vystavenie násiliu
  psychológia sociálna
  Subj. Headings poslušnosť voči autorite
  Translation fromObedience to authority
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58956
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  borrowed (until *15.04.2019)


 6. TitlePohľad na starobu a starnutie v 21. storočí
  Par.titleView on old age and aging in 21. century
  Author infoJarmila Meszárošová, Katarína Gazdíková
  Author Meszárošová Jarmila
  Co-authors Gazdíková Katarína
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3057
  Source Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 1336-5606. - Bratislava : HERBA , 2016 . - Roč. 13, č. 3-4 (2016), s. 83-86
  MeSH Subject starnutie : fyziológia
  ľudia vyššieho veku
  psychológia sociálna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleProblém osamelosti a jej riziká v kontexte súčasných výskumov
  Par.titleProblem of loneliness and its risks in context of current researches
  Author infoKatarína Kotradyová
  Author Kotradyová Katarína
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3128
  Source Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Bratislava . - Plzeň : SAMOSATO spol. s.r.o. : Maurea, s. r. o. , 2016 . - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 50-55
  MeSH Subject osamelosť
  osoba osamelá
  izolácia sociálna
  internet
  starnutie
  zdravie duševné
  psychológia sociálna
  výskum
  adolescent
  ľudia vyššieho veku
  Subj. Headings osamelosť sociálna * osamelosť emocionálna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 8. TitlePsychologie
  Subtitleučebnice pro obor sociální činnost
  Document part3. díl
  Author infoIlona Kopecká
  Author Kopecká Ilona
  ISBN978-80-247-3877-2 (brož.)
  Issue1. vyd.
  Issue dataPraha : Grada Publishing , 2015. - s. 264 : ilustr., fotogr., obr., tab., 21 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Register
  MeSH Subject psychológia sociálna
  psychopatológia
  choroba : psychológia
  stres psychologický : psychológia
  udalosti meniace život
  osobnosť
  správanie
  vzdelávanie
  Form, Genre učebnice
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  U 11579
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  borrowed (until 01.07.2019)


 9. TitleAkcenty neprimeraného správania adolescentov
  Par.titleAccents inappropriate behavior of adolescents
  Author infoPeter Slovák, Vladimír Masaryk
  Author Slovák Peter
  Co-authors Masaryk Vladimír
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3057
  Source Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 1336-5606. - Bratislava : HERBA , 2014 . - Roč. 11, č. 3-4 (2014), s. 58-62
  MeSH Subject správanie adolescentov
  správanie problémové
  porucha správania : prevencia a kontrola
  poruchy sociálneho správania
  psychológia pedagogická
  psychológia sociálna
  adolescent
  Subj. Headings správanie asociálne * prostredie školské
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 10. TitleKniha psychologie
  Author infoCatherine Collinová; [z angl. originálu ... ] přel. Michaela Buchtelová
  Co-authors Collinová Catherine
  Another authors Buchtelová Michaela (Translator)
  ISBN978-80-242-4316-0 (viaz.)
  Issue1. vyd.
  Issue dataPraha : Euromedia , 2014. - 352 s. : ilustr., fotogr., obr., tab., 24 cm
  Edition Universum
  NoteRegister. - Kniha je určená pre najširšiu verejnosť od úplných začiatočníkov až po pokročilých študentov a odborníkov, ktorí v nej nájdu množstvo inšpirujúcich myšlienok
  MeSH Subject psychológia
  behaviorizmus
  psychoterapia
  nevedomie
  veda kognitívna
  psychológia sociálna
  vývin dieťaťa
  osobnosť
  Form, Genre príručky
  AnnotationPsychológia nám dala mnoho ideí, ktoré zmenili spôsob nášho myslenia a pomohli nám tiež porozumieť sebe samým, druhým ľuďom i svetu, v ktorom žijeme. Psychológia spochybnila hlboko zakorenené presvedčenia, odhalila znepokojujúce pravdy a poskytla prekvapujúce nahliadnutia do zložitých otázok a ich riešení. Početné odvetvia psychológie, ktoré dnes existujú, pokrývajú celé spektrum duševného života a ľudského správania. Celkový rozsah sa natoľko rozšíril, že sa prelína s mnohými disciplínami, vrátane medicíny, fyziológie, neurovedy, počítačovej vedy, pedagogiky, sociológie, antropológie a tiež politiky, ekonómie a práva. Poznatky psychológie sa týkajú každého z nás, napriek tomu je táto veda verejnosťou považovaná za jednu z najtajomnejších a najnáchylnejších k tomu, že je nesprávne chápaná. Hoci sa jej jazyk a idey stali súčasťou každodennej kultúry, ľudia majú väčšinou len hmlistú predstavu o tom, čo je jej predmetom. Najjednoduchšou cestou, ako priblížiť rozsiahly predmet psychológie, je zamerať pohľad na niektoré z jej hlavných smerov v chronologickom slede – ako to urobili autori v tejto knihe: od jej koreňov vo filozofickom myslení, cez behaviorizmus, psychoterapiu, kognitívnu psychológiu, sociálnu psychológiu, vývinovú psychológiu až po psychológiu osobnosti. Kniha psychologie prináša zrozumiteľne podaný prehľad vývoja psychologického bádania, oživený množstvom nezabudnuteľných citátov, vtipných ilustrácií a prehľadných schém, ktoré sprístupňujú zložité teórie
  Translation fromThe Psychology Book. - Londýn, 2012
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPríručky
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 56051
  sklad Rovinka - monografické dokumenty