Search results

 1. TitleAdolescence
  Author infoPetr Macek
  Author Macek Petr
  ISBN80-7178-747-7 (brož.)
  Issue2., upr. vyd.
  Issue dataPraha : Portál , 2003. - 141 s. : ilustr., tab., 20 cm
  NoteObsahuje bibliogr. odkazy. Register. - Kniha je určená psychológom, učiteľom a vychovávateľom, ociológom, sociálnym pracovníkom a študentom týchto odborov
  systematics159.922.8:316.346.32-053.6:316.6(437.3)(4)
  MeSH Subject adolescent
  vývin adolescenta
  psychológia sociálna
  Headings Geogr. Česká republika
  Európa
  Form, Genre štúdia porovnávacia
  AnnotationDospievanie - adolescencia v širšom zmysle - je krásnym a dôležitým úsekom života. Pre dospievajúcich a všetkých dospelých, ktorí sa s dospievaním stretávajú, je súčasne obdobím náročným. Nedávne výskumy psychológov a sociológov viedli k prehodnoteniu rady tradovaných predstáv, napr., že ide o obdobie nevyhnutných búrok a konfliktov. Autor predkladá prehľad nových a tradičných teoretických prístupov k adolescencii, do ktorej v súlade s ponímaním prevažujúcim vo svete zahŕňa i pubescenciu. Vychádza tiež z najnovších výskumov dospievajúcich v Českej republike a porovnáva ich s údajmi o ich vrstovníkoch z iných krajín. Ukazuje, čo vedia dnes psychológia a sociálne vedy o tom, akí sú dnešní dospievajúci chlapci a dievčatá, čo robia a prežívajú
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 51636
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 2. TitleAging and mental health
  Subtitlepositive psychosocial and biomedical approaches
  Author infoRobert N. Butler, Myrna I. Lewis
  TitleStarnutie a duševné zdravie
  Author Butler Robert N.
  Co-authors Lewis Myrna I.
  ISBN0-675-20610-3
  Issue3rd ed.
  Issue dataColumbus : Merrill , 1986. - xv, 483 s. : il.
  NoteObsahuje glossaries, glossary on aging, author index, subject index
  systematics616-053.9:613.86
  MeSH Subject zdravie duševné
  ľudia vyššieho veku
  geriatria
  psychoterapia : ľudia vyššieho veku
  terapia psychoanalytická : ľudia vyššieho veku
  stres psychologický : ľudia vyššieho veku
  poruchy duševné : ľudia vyššieho veku
  symptómy afektívne : ľudia vyššieho veku
  programy vládne
  práca sociálna : ľudia vyššieho veku
  práca sociálna psychiatrická : ľudia vyššieho veku
  psychológia sociálna : ľudia vyššieho veku
  podpora vzdelávania, finančná
  starnutie
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 43168
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  K 47316
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  K 56588
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 3. TitleAgrese tolerance a intolerance
  Author infoJaromír Janata
  Author Janata Jaromír 1931-
  ISBN80-7169-889-X (brož.)
  IssueVyd. 1
  Issue dataPraha : Grada Publishing , 1999. - 220 s. : il.
  Edition Psyché
  NoteObsahuje bibliogr. odkazy a register
  systematics30:159.9
  MeSH Subject agresivita : fyziológia : psychológia
  psychológia sociálna
  sloboda
  práva ľudské
  náboženstvo
  demokracia
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 48035
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 4. TitleAkcenty neprimeraného správania adolescentov
  Par.titleAccents inappropriate behavior of adolescents
  Author infoPeter Slovák, Vladimír Masaryk
  Author Slovák Peter
  Co-authors Masaryk Vladimír
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3057
  Source Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 1336-5606. - Bratislava : HERBA , 2014 . - Roč. 11, č. 3-4 (2014), s. 58-62
  MeSH Subject správanie adolescentov
  správanie problémové
  porucha správania : prevencia a kontrola
  poruchy sociálneho správania
  psychológia pedagogická
  psychológia sociálna
  adolescent
  Subj. Headings správanie asociálne * prostredie školské
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 5. TitleAktívne občianstvo v spoločenských a psychologických súvislostiach
  Par.titleActive citizenship in social and psychological contexts
  Author infoJana Plichtová
  Author Plichtová Jana
  NoteGrant Vega č. 1/9193/02. - Res. angl., slov.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 1070
  Source Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X. - Praha : Academie . - Roč. 48, č. 1 (2004), s. 52-68
  systematics159.9:301:342.7
  MeSH Subject vzdelávanie : adolescent
  psychológia sociálna
  spoločnosti
  rodina
  práva občianske
  problémy sociálne
  Subj. Headings občianstvo * participácia * liberalizmus * komunitarizmus
  LanguageSlovak
  CountryCzech Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. TitleAlternative approaches to the study of sexual behavior
  Author infoed. Donn Byrne, Kathryn Kelley
  Another authors Byrne Donn (Editor)
  Kelley Kathryn (Editor)
  ISBN0-89859-677-7
  Issue dataHillsdale : Erlbaum, Lawrence, Associates , 1986. - 9, 224 s.
  systematics612.6+616.69+618.17+616.89-008.442.159.95
  MeSH Subject správanie sexuálne : fyziológia
  dysfunkcia sexuálna fyziologická : patofyziológia
  psychológia sociálna
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 36058
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 7. TitleAltern - eine unheilbare Krankheit?
  Author infoWerner Ries
  Author Ries Werner
  ISBN3-332-00215-5
  Issue dataJena : Urania , 1988. - 112 s.
  systematics612.67+616-053.9
  MeSH Subject starnutie : fyziológia
  ľudia vyššieho veku : psychológia
  psychológia sociálna : ľudia vyššieho veku
  LanguageGerman
  CountryDB
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 36664
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 8. TitleAnalýza pôsobenia moci v interakcii novinárky a policajta
  Par.titleAnalysis of power operation in the journalist-policeman interaction
  Author infoViera Bačová
  Author Bačová Viera
  NoteRes. angl., slov.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 1070
  Source Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X. - Praha : Academie . - Roč. 48, č. 6 (2004), s. 523-537  : Tab.
  systematics316.462:159.9
  MeSH Subject moc (psychológia)
  psychológia sociálna
  vzťahy medziľudské
  skupiny etnické
  Rómovia
  LanguageSlovak
  CountryCzech Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9. TitleÁno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť
  Subtitlezborník z celoštátnej odbornej konferencie pri príležitosti 45. výročia založenia prvej Psychologickej výchovnej kliniky, Bratislava, 18.-19. apríl 2002
  Author infozost. Jaroslava Gajdošová
  Another authors Gajdošová Jaroslava (Compiler)
  Corporation Krajská pedagogicko-psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie, Bratislava, Slovensko
  Celoštátna odborná konferencia "Áno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť", 2002, Bratislava, Slovensko
  ISBN80-224-0744-5 (brož.)
  Issue dataBratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied , 2002. - 373 s. : tab., 21 cm
  NoteObsahuje bibliogr. odkazy
  systematics159.9:37.048(063)
  MeSH Subject poradenstvo : trendy : metódy : zákonodarstvo a právna veda
  psychológia : trendy : metódy : zákonodarstvo a právna veda
  vývin človeka
  psychológia sociálna
  psychológia pedagogická
  Form, Genre kongres
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1023
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 10. TitleAnticiganizmus na internete - príčiny, následky, riešenia
  Author infoIrena Bihariová
  Author Bihariová Irena
  Sign.C 3093
  Source Sociálna prevencia : informačno-vzdelávací bulletin . Prevencia kriminality. - ISSN 1336-9679. - Bratislava : Národné osvetové centrum , 2011 . - Roč. 6, č. 1 (2011), s. 19-20
  MeSH Subject Rómovia
  predsudok
  vzťahy rasové
  rôznorodosť kultúr
  psychológia sociálna
  internet : využitie
  Subj. Headings anticiganizmus
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article