Search results

 1. Title33. európske sympózium klinickej farmácie
  Par.title33rd European symposium on clinical pharmacy
  Author infoM. Göböová
  Author Göböová Mária
  Sign.C 233
  Source Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172. - Bratislava : HERBA . - Roč. 74, č. 2-3 (2005), s. 45-46
  systematics615.06:061.3
  Corporation keywords EGIS Slovakia, s.r.o.
  MeSH Subject kongresy ako téma
  farmakológia klinická
  farmakoterapia : účinky nežiaduce
  riziko
  bezpečnosť
  Subj. Headings manažment rizika
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 2. Title68. konferencia Európskej spoločnosti pre aterosklerózu, Bruggy, Belgicko, 7.-10.5.1997
  Author infoJozef Beňačka
  Author Beňačka Jozef
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 7, č. 2 (1998), s. K/C11-K/C12
  systematics616.13-004.6:061.3
  Event keywords Európska spoločnosť pre aterosklerózu. Konferencia ( 68. : 1997 : Bruggy, Belgicko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  artérioskleróza : etiológia : prevencia a kontrola : patofyziológia
  hyperlipoproteinémie : komplikácie : epidemiológia : farmakoterapia
  biológia molekulárna : trendy
  receptory bunkového povrchu
  riziko
  farmakoterapia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. TitleAAA - skratka skrývajúca riziko
  Author infoJuraj Maďarič
  Author Maďarič Juraj
  Sign.C 3080
  Source Cardio magazín. - ISSN 1337-0537. - Bratislava : MedMedia , 2009 . - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 14-15
  MeSH Subject aneuryzma brušnej aorty : diagnostika : terapia : chirurgia
  faktory riziko
  príznaky a symptómy
  diagnostika
  terapeutika : metódy
  ruptúra aorty
  riziko
  Extended TitleAneuryzma abdominálnej aorty
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 4. TitleAbsolútne riziko (AR) u pacientov s metabolickým syndrómom (MS) - intersexuálne rozdiely
  Author infoKosmálová, V. ... [et al.]
  Co-authors Kosmálová Viera
  Polák M.
  Turek Peter
  Lietava Ján 1958-
  Corporation Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS. Kongres 25, 2010, Žilina, Slovensko
  Slovenská kardiologická spoločnosť. Pracovná skupina preventívnej kardiológie. Konferencia, 2010, Žilina, Slovensko
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť SLS , 2010 . - Vol. 19, no. 3 (2010), s. 266
  MeSH Subject syndróm metabolický : diagnostika
  hypertenzia
  prevalencia
  riziko
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings riziko kardiovaskulárnej mortality * projekt NEMESYS
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 5. TitleA commentary on a decrease in consumption of selective COX-2 inhibitors (coxibs)
  Subtitlecomparison between Slovakia and Nordic countries
  Author infoHudec R, Kriska M, Tisonova J
  TitleKomentár k zníženiu spotreby selektívnych inhibítorov COX-2 (koxiby): porovnanie medzi Slovenskom a severskými krajinami
  Author Hudec Roman
  Co-authors Kriška Milan 1940-
  Tisoňová Jana
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl.
  Sign.C 526
  Source Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248. - Bratislava : AEPress , 2012 . - Vol. 113, no. 1 (2012), s. 40-42  : ilustr., graf, tab.
  MeSH Subject inhibítory cyklooxygenázy 2
  spotreba liekov
  riziko
  Headings Geogr. Slovensko
  Fínsko
  Nórsko
  Dánsko
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. TitleACTION PRO - odborný program : periintervenčný manažment a postup pri krvácaní pri antikoagulačnej liečbe
  Author infoDenisa Semková
  Author Semková Denisa
  Co-authors Kvasnička Tomáš
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2017 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 17-22  : ilustr., fareb., fotogr., obr., sch., tab.
  Event keywords ACTION PRO. Odborné podujatie venované komplexnému manažmentu antikoagulačnej liečby u pacientov s fibriláciou predsiení ( 2017 : Jasná, Slovensko )
  MeSH Subject tromboembolizmus : farmakoterapia
  hemorágia : terapia : farmakoterapia
  starostlivosť perioperačná
  riziko
  antikoagulanciá : farmakológia : farmakokinetika : použitie terapeutické
  warfarín
  heparín
  rivaroxaban
  dabigatran
  Subj. Headings apixaban * edoxaban * antikoagulanciá perorálne nové (NOAK)
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 7. TitleACTION PRO - odborný program : perioperačný manažment antikoagulačnej liečby
  Author infoDenisa Semková
  Author Semková Denisa
  Co-authors Bystriansky Adrián
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2017 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 15-17  : ilustr., fareb., tab.
  Event keywords ACTION PRO. Odborné podujatie venované komplexnému manažmentu antikoagulačnej liečby u pacientov s fibriláciou predsiení ( 2017 : Jasná, Slovensko )
  MeSH Subject fibrilácia predsiení
  antikoagulanciá
  starostlivosť perioperačná
  výkony chirurgické elektívne : klasifikácia
  riziko
  tromboembolizmus
  hemorágia
  warfarín
  dabigatran
  rivaroxaban
  Subj. Headings antikoagulanciá perorálne nové (NOAK) * výkony elektívne bez prerušenia liečby s NOAK * výkony elektívne vysoko riziko * výkony elektívne nízko riziko * apixaban * edoxaban
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. TitleACTION PRO - odborný program : polymorbídny pacient s FP - realita všedného dňa
  Author infoDenisa Semková
  Author Semková Denisa
  Co-authors Urban Ľuboš
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2017 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 12-15  : ilustr., fareb., grafy
  Event keywords ACTION PRO. Odborné podujatie venované komplexnému manažmentu antikoagulačnej liečby u pacientov s fibriláciou predsiení ( 2017 : Jasná, Slovensko )
  MeSH Subject fibrilácia predsiení : farmakoterapia
  komorbidita
  príhoda náhla cievna mozgová : prevencia a kontrola : farmakoterapia
  antikoagulanciá : použitie terapeutické
  pomer medzinárodný normalizovaný
  riziko
  štúdie klinické ako téma
  bezpečnosť
  hemorágia
  rivaroxaban
  Subj. Headings pacienti polymorbídni * antikoagulanciá perorálne nové (NOAK)
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9. TitleAcute kidney injury: new insights
  Author infoJabor A, Franeková J.
  TitlePoškodenie obličiek akútne: nové pohľady
  Author Jabor Antonín
  Co-authors Franeková Jana
  Corporation Slovenská spoločnosť klinickej biochémie. Zjazd 8., 2008, Bratislava, Slovensko
  Urgentná medicína a intenzívna starostlivosť. Slovensko-rakúsko-české sympózium 6., 2008, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 2974
  Source Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Bratislava : Slovenská spoločnosť klinickej biochémie , 2008 . - Roč. 13, č. 1-2 (2008), s. 77
  systematics616.61-008.6-07 * 061.3
  MeSH Subject choroby obličiek : diagnostika
  poškodenie obličiek, akútne : diagnostika
  biomarkery : moč
  kreatinín
  rýchlosť glomerulárnej filtrácie
  cystatíny : analýza
  riziko
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 10. TitleAdult obesity at the beginning of the 21st century: epidemiology, pathophysiology and health risk
  Author infoE. Ginter, V. Simko
  TitleObezita u dospelých na začiatku 21. storočia: epidemiológia, patofyziológia a zdravotné riziko
  Author Ginter Emil 1931-2017
  Co-authors Šimko Vladimír 1931 -
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl.
  Sign.C 526
  Source Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248. - Bratislava : Slovak Academic Press , 2008 . - Vol. 109, no. 5 (2008), s. 224-230  : ilustr., grafy, obr., tab.
  systematics616-056.257-036.22
  MeSH Subject obezita : epidemiológia : patofyziológia : úmrtnosť
  index telesnej hmotnosti
  choroba chronická
  diabetes mellitus
  nádory
  syndróm metabolický : diagnostika
  riziko
  Subj. Headings prevalencia
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article