Search results

 1. Title53. EQuiP Assembly Meeting: odborný program : informačné technológie v zdravotníctve v prospech občanov i odborníkov na zdravotnú starostlivosť
  Author infoTibor Porubän
  Author Porubän Tibor
  Co-authors Kunnamo Illka
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 53. EQuiP assembly meeting. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2018 . - Č. 4 (2018), s. 18-20  : ilustr., fareb., fotogr., graf, obr., sch.
  Event keywords EQuiP Assembly Meeting ( 53. : 2018 : Bratislava, Slovensko )
  MeSH Subject lekárstvo rodinné
  informatika lekárska počítačová
  záznamy zdravotné elektronické
  rozhodovanie
  spracovanie údajov, automatizované
  Headings Geogr. Fínsko
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleK dátumom na výmenných lístkoch
  Author infoBeňačka, J.
  Author Beňačka Jozef
  Sign.C 2599
  Source Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - ISSN 1335-0234. - Banská Bystrica : Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES , 2017 . - Roč. 27/41, č. 1-2 (2017), s. 35  : ilustr., obr.
  MeSH Subject smernice a odporúčania ako téma
  spracovanie údajov, automatizované
  návštevy v ambulancii
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  Subj. Headings usmernenie odborné * lístky výmenné * dátum vydania
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitleBezpečnostný projekt v lekárni - základ pre ochranu osobných údajov
  Corporation Redakcia Lekárnické listy
  Sign.C 3004
  Source Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821. - Bratislava : Edufarm , 2016 . - Roč. 18, č. 11 (2016), s. 22-23  : ilustr., obr.
  MeSH Subject lekárne
  systémy informačné
  spracovanie údajov, automatizované
  manažment bezpečnosti
  Subj. Headings ochrana osobných údajov * projekt bezpečnostný
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleWMA statement on mobile health
  Par.title[Vyhlásenie o mobilnom zdraví. WMA]
  Corporation World Medical Association
  NoteText dokumentu prevzatý z webovej stránky Svetovej asociácie lekárov
  Sign.C 2855
  Source Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560. - Bratislava : Charis , 2016 . - Vol. 23, no. 1-2 (2016), s. 9-10
  MeSH Subject telefón mobilný
  aplikácie mobilné
  služby zdravotné : etika
  monitorovanie fyziologické
  spracovanie údajov, automatizované
  ochrana pacienta
  bezpečnosť
  súkromie
  Subj. Headings technológie mobilné * informácie poskytované prostredníctvom mobilu * ochrana osobných údajov
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitleVybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení
  Author infoMartina Kuckir ... [et al.]
  Co-authors Kuckir Martina
  Vaňková Hana
  Holmerová Iva 1955-
  Vitečková Slávka
  Jarolímová Eva
  Krupička Radim
  Szabó Zoltán
  ISBN978-80-271-0054-5 (brož.)
  Issue1. vydání
  Issue dataPraha : Grada Publishing , 2016. - 96 s. : ilustr., obr., tab., 21 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Register. - Res. angl., čes.
  MeSH Subject hodnotenie geriatrické : metódy
  starostlivosť dlhodobá
  spracovanie údajov, automatizované
  softvér
  testy psychologické
  aktivity denného života
  chôdza
  kognícia
  afekt
  hodnotenie nutričného stavu
  vred dekubitálny
  ľudia vyššieho veku
  Form, Genre príručky
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPríručky
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58496
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 6. TitleBezpečnostný projekt v lekárni - základ pre ochranu osobných údajov
  Corporation Redakcia Lekárnické listy
  Sign.C 3004
  Source Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821. - Bratislava : Edufarm , 2016 . - Roč. 18, č. 5 (2016), s. 18-19  : ilustr., obr.
  MeSH Subject lekárne
  systémy informačné
  spracovanie údajov, automatizované
  manažment bezpečnosti
  Subj. Headings ochrana osobných údajov * projekt bezpečnostný
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleHodnocení zátěže bederní páteře v pracovních podmínkách
  Author infoLenka Pešáková ... [et al.]
  Co-authors Pešáková Lenka
  Corporation Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie 11., 2016, Martin, Slovensko
  Sign.Z 1913, Z 1914
  Source XI. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou prof. MUDr. Jána Danka, CSc., dekana JLF UK : 10. - 11. marec 2016, Hotel Turiec, Martin : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave , 2016 . - ISBN 978-80-8187-003-3 . - S. 32
  MeSH Subject bolesť krížov
  choroby z povolania
  faktory rizikové
  videozáznam
  námaha fyzická
  spracovanie údajov, automatizované
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  Subj. Headings hodnotenie záťaže
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov zo zborníkov
  DatabaseARTICLES


 8. TitleNávrh téz Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti k programovému vyhláseniu vlády na roky 2016-2020
  Corporation Redakcia Medikom
  Sign.C 3108
  Source Medikom : oficiálny časopis Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1338-340X. - Bratislava : Lekár , 2016 . - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 8-10
  MeSH Subject politika zdravotnícka : trendy
  poistenie zdravotné
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  podpora zdravia
  kódex etický
  pracovníci zdravotnícki : etika
  starostlivosť dlhodobá
  podnikateľstvo : etika
  vzdelávanie sústavné
  spracovanie údajov, automatizované
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 9. TitleKontrola sústavného vzdelávania - CME
  Author infoJán Černák
  Author Černák Ján 1967-
  Sign.C 3108
  Source Medikom : oficiálny časopis Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1338-340X. - Bratislava : Lekár , 2016 . - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 6  : ilustr., fotogr.
  MeSH Subject vzdelávanie lekárov, sústavné
  zber údajov
  spracovanie údajov, automatizované
  spoločnosti lekárske
  Subj. Headings kontrola sústavného vzdelávania
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 10. TitleVyužitie elektronického registra SCS v praxi
  Author infoMartuliak I. ... [et al.]
  Co-authors Martuliak Igor
  Illéš Róbert
  Rapčan Róbert
  Škodová J.
  Corporation Česko-slovenské dialógy o bolesti. Kongres 17., 2015, Bratislava, SLovensko
  Slovenské dialógy o bolesti. Kongres 23., 2015, Bratislava, Slovensko
  Sign.CP 3089
  Source Paliatívna medicína a liečba bolesti : [suplement] . XVII. česko-slovenské dialógy a bolesti a XXIII, slovenské dialógy o bolesti : 8. - 10. október 2015, Bratislava : abstrakty. - ISSN 1337-9917. - Bratislava : SOLEN , 2015 . - Roč. 8, č. S2 (2015), s. 19-20
  MeSH Subject stimulácia miechy
  registre
  pacienti
  spracovanie údajov, automatizované
  Headings Geogr. Slovensko
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  Subj. Headings SCS (Spinal Cord Stimulation) * registre pacientske elektronické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES